Erasmus+

Program

Príležitosti

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Podrobnejšie informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+. Pre niektoré centralizované príležitosti existuje príručka orientačného financovania.

Prečítajte si prehľad o programe Erasmus+

Jednotlivci

Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.

Príležitosti pre jednotlivcov

Organizácie

Program Erasmus+ poskytuje možnosti pre širokú škálu organizácií vrátane univerzít, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, think tankov, výskumných organizácií a súkromných podnikov.

Príležitosti pre organizácie

 

Ciele

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020.

Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.

Medzi osobitné témy, ktoré sa riešia v tomto programe, patria:

Výsledky

Výsledky programu Erasmus+ sú dostupné v správach a súhrnných štatistikách, ako aj prostredníctvom platformy pre projekty Erasmus+, ktorá zahŕňa väčšinu iniciatív financovaných z tohto programu, ako aj výber osvedčených postupov a úspešných príbehov.

Štatistiky

Štatistiky týkajúce sa programu Erasmus+ nájdete na stránke so štatistikami.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, sú dostupné na stránke Monitor vzdelávania a odbornej prípravy.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, nájdete aj v sérii interaktívnych máp.

Informácie o situácií mladých ľudí v Európe sú dostupné na stránke nástroja monitorovania v oblasti mládeže Youth monitor.

Správy

Preskúmanie programu Erasmus+ v polovici trvania by sa malo ukončiť v roku 2017 a štúdia vplyvu by sa mala uverejniť po ukončení programu v roku 2020.

Po ukončení programu Erasmus sa v roku 2014 uverejnila štúdia vplyvu so zdôraznením výsledkov programu.

Kto sa môže zúčastniť?

Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť mnohí jednotlivci a organizácie. Kritériá oprávnenosti sa však líšia v závislosti od akcie a krajiny.

Jednotlivci môžu využiť mnohé príležitosti financované prostredníctvom programu Erasmus+, hoci väčšina z nich tak musí urobiť prostredníctvom organizácií zúčastňujúcich sa na programe. To, či sa jednotlivci a organizácie môžu zúčastniť na činnostiach programu, závisí od krajiny, v ktorej sídlia.

Oprávnené krajiny sú rozdelené do dvoch skupín – krajiny účastniace sa programu a partnerské krajiny. Hoci krajiny účastniace sa programu sa môžu zúčastniť na všetkých akciách programu Erasmus+, partnerské krajiny sa môžu zúčastňovať len na niektorých z nich, pričom sa na ne vzťahujú osobitné podmienky.

Viac informácií o kritériách oprávnenosti nájdete na stránkach konkrétnych príležitostí (pre jednotlivcov aj pre organizácie), ako aj v sprievodcovi programom.

 

Krajiny


Krajiny účastniace sa programu • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Chorvátsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo
 • bývalá Juhoslovanská republika
  Macedónsko
 • Island
 • Lichtenštajnsko
 • Nórsko
 • Turecko

Partnerské krajiny

Partnerské krajiny susediace s EÚ

 • Albánsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo
 • Čierna Hora
 • Srbsko
 • Arménsko
 • Azerbajdžan
 • Bielorusko
 • Gruzínsko
 • Moldavsko
 • Územie Ukrajiny ako ho uznáva medzinárodné právo
 • Alžírsko
 • Egypt
 • Izrael
 • Jordánsko
 • Libanon
 • Líbya
 • Maroko
 • Palestína
 • Sýria
 • Tunisko
 • Územie Ruska ako ho uznáva medzinárodné právo

Iné partnerské krajiny

 • Andorra
 • Monako
 • San Maríno
 • Vatikánsky mestský štát
 • Švajčiarsko
 • Afganistan
 • Bangladéš
 • Bhután
 • Kambodža
 • Čína
 • Kórejská ľudovodemokratická republika
 • India
 • Indonézia
 • Laos
 • Malajzia
 • Maldivy
 • Mongolsko
 • Mjanmarsko
 • Nepál
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Srí Lanka
 • Thajsko a Vietnam
 • Kazachstan
 • Kirgizsko
 • Tadžikistan
 • Turkménsko
 • Uzbekistan
 • Argentína
 • Bolívia
 • Brazília
 • Čile
 • Kolumbia
 • Kostarika
 • Kuba
 • Ekvádor
 • Salvádor
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexiko
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paraguaj
 • Peru
 • Uruguaj
 • Venezuela
 • Irán
 • Irak
 • Jemen
 • Južná Afrika
 • Angola
 • Antigua a Barbuda
 • Bahamy
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamerun
 • Kapverdy
 • Stredoafrická republika
 • Čad
 • Komory
 • Kongo
 • Konžská demokratická republika
 • Cookove ostrovy
 • Džibutsko
 • Dominika
 • Dominikánska republika
 • Rovníková Guinea
 • Eritrea
 • Etiópia
 • Fidži
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guayana
 • Haiti
 • Pobrežie Slonoviny
 • Jamajka
 • Keňa
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Libéria
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshallove ostrovy
 • Mauritánia
 • Maurícius
 • Mikronézske federatívne štáty
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Nauru
 • Niger
 • Nigéria
 • Niue
 • Palau
 • Papua-Nová Guinea
 • Rwanda
 • Svätý Krištof a Nevis
 • Svätá Lucia
 • Svätý Vincent a Grenadíny
 • Samoa
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Senegal
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Šalamúnove ostrovy
 • Somálsko
 • Južný Sudán
 • Sudán
 • Surinam
 • Svazijsko
 • Východný Timor
 • Tanzánia
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad a Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Bahrajn
 • Kuvajt
 • Omán
 • Katar
 • Saudská Arábia
 • Spojené arabské emiráty
 • Austrália
 • Brunej
 • Kanada
 • Hongkong
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Macao
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Taiwan
 • Spojené štáty americké

Ako sa spravuje program Erasmus+?

Program Erasmus+ spravuje Európska komisia (výkonný orgán EÚ), Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), sieť národných agentúr v krajinách účastniacich sa programu a sieť národných kancelárií v niektorých partnerských krajinách.

 

Európska komisia

Európska komisia vykonáva celkovú správu programu vrátane:

 • riadenia rozpočtu,
 • stanovovania priorít,
 • identifikácie cieľov a kritérií programu,
 • monitorovania a riadenia vykonávania programu,
 • nadväzných činností a hodnotenia programu.

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru Európskej komisie je zodpovedná za riadenie centralizovaných prvkov programu, medzi ktoré patria:

 • propagácia programu a príležitostí,
 • uverejňovanie výziev na predkladanie návrhov,
 • preskúmanie žiadostí o grant,
 • uzatváranie projektových zmlúv a monitorovanie projektov,
 • komunikácia výsledkov.

Agentúra EACEA a Komisia takisto uskutočňujú štúdie a výskum, ako aj správu a financovanie ďalších orgánov a sietí podporovaných z programu Erasmus+.

Podrobné informácie o správe programu Erasmus+ uverejňuje Európska komisia v ročných pracovných programoch.

Národné agentúry

V krajinách EÚ Komisia zveruje veľkú časť správy programu Erasmus+ národným agentúram. V krajinách mimo EÚ, a osobitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania, túto úlohu plnia národné kancelárie Erasmus+.

Komisia poskytuje financovanie národným agentúram, ktoré používajú tieto prostriedky na riadenie decentralizovaných činností. Agentúry tak môžu prispôsobovať program národným systémom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Úlohou národných agentúr programu Erasmus+ je:

 • poskytovať informácie o programe,
 • preskúmavať žiadosti podané v danej krajine,
 • monitorovať a hodnotiť vykonávanie programu v danej krajine,
 • podporovať jednotlivcov a organizácie, aby sa zapojili do programu Erasmus+,
 • propagovať program a jeho činnosti na miestnej a národnej úrovni.

Tieto agentúry takisto podporujú účastníkov programu od podania žiadosti až po ukončenie projektu. Tiež spolupracujú s účastníkmi programu a ďalšími organizáciami v záujme podpory politiky EÚ v oblastiach, na ktoré sa program zameriava.

Národné kancelárie programu Erasmus+

V partnerských krajinách zapojených do programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania vykonávajú značnú časť práce národné kancelárie programu Erasmus+. Tieto kancelárie sú ústredným miestom pre všetkých záujemcov o účasť na programe Erasmus+ a ich úlohou je:

 • poskytovanie informácií o programe a kritériách výberu,
 • poskytovanie poradenstva a pomoci možným žiadateľom,
 • monitorovanie projektov Erasmus+,
 • podporovanie politického dialógu, štúdií a podujatí,
 • udržiavanie kontaktov s odborníkmi a miestnymi orgánmi,
 • monitorovanie rozvoja politiky.

Iné orgány

Program Erasmus+ podporujú aj rôzne ďalšie organizácie, medzi nimi aj:

Kľúčové údaje: Erasmus+ (2014–2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

Z rozpočtu EÚ na vonkajšiu činnosť sa vyčlenilo dodatočných 1,68 miliardy EUR na financovanie činností v spolupráci s tretími krajinami (partnerské krajiny).

Celkové možnosti mobility

Viac než 4 milióny ľudí

Vysokoškolské vzdelávanie

Približne 2 milióny študentov

Odborné vzdelávanie a príprava

Približne 650 000 študentov

Mobilita zamestnancov

Približne 800 000 prednášajúcich, učiteľov, školiteľov, pedagogických zamestnancov a pracovníkov s mládežou

Programy dobrovoľníckej činnosti a výmeny mládeže

Viac ako 500 000 mladých ľudí

Systém úverových záruk na magisterské štúdium

Približne 200 000 študentov

Spoločné magisterské štúdium

Viac ako 25 000 študentov

Strategické partnerstvá

Približne 25 000 partnerstiev spájajúcich 125 000 škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládežníckych organizácií a podnikov

Znalostné aliancie

Viac než 150 aliancií vytvorených 1 500 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

Aliancie pre sektorové zručnosti

Viac než 150 aliancií vytvorených 2 000 inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy a podnikmi

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Štatistiky

Na tejto stránke nájdete hlavné štatistické správy a analýzy týkajúce sa programu Erasmus+ a jeho predchodcov.

 2015

 

Najnovšie (uverejnené v januári 2017)

V správe sa hodnotí druhý rok vykonávania programu Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+. Ponúka prehľad všetkých doterajších činností súvisiacich s výzvami na predkladanie návrhov v roku 2015, ktoré boli plánované v rámci ročného pracovného programu Erasmus+ na daný rok.

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2015

Príloha I – Štatistiky

Príloha II – Projekty

Predchádzajúce roky

V správe sa hodnotí prvý rok vykonávania programu Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2014 pdf (2,41 MB)

Príloha I – Štatistiky pdf (1,42 MB)

Príloha II – Projekty pdf (594 KB)

V januári 2016 Európska komisia uverejnila údaje o poslednom akademickom roku (2013/14) programu Erasmus, ktorý zahŕňal projekty vysokoškolskej mobility a spolupráce v rámci bývalého programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013).

Erasmus: fakty, údaje a trendy pdf (8,21 MB)

Erasmus: fakty, údaje a trendy (e-kniha)

500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie prijímajúcich študentov programu Erasmus pdf (449 KB)

500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie vysielajúcich študentov programu Erasmus pdf (416 KB)

Regionálna analýza vplyvu programu Erasmus sa opiera o štúdiu vplyvu programu Erasmus uverejnenú v roku 2014 a skúma, ako mobilita v rámci programu Erasmus vplýva na zručnosti a pracovné perspektívy študentov.

Štúdia vplyvu programu Erasmus: Regionálna analýza pdf (5,29 MB)

Zhrnutie pdf (1,42 MB)

Hlavné zistenia v skratke pdf (5,38 MB)

Predchádzajúce štatistiky

2011 – 2012 zip (7,74 MB)

2010 – 2011 zip (6,07 MB)

2009 – 2010 pdf (11,69 MB) zip (10,14 MB)

2008 – 2009 pdf (2,03 MB) zip (2,67 MB)

2007 – 2008 pdf (2,55 MB) zip (1,14 MB)

2006 – 2007 pdf (1,9 MB) zip (510 KB)

2005 – 2006 pdf (1,66 MB) zip (267 KB)

2004 – 2005 pdf (1,63 MB) zip (257 KB)

Štatistické údaje podľa krajín za roky 2000 – 2012 pdf (2,7 MB) zip (1,16 MB)

Agregované údaje, časové rady a spolupráca univerzít odkaz na knižnicuzip (10,49 MB)

Informácie o rozpočte pdf (1,67 MB) zip (265 KB)

Intenzívny jazykový kurz programu Erasmus pdf (1,65 MB) zip (278 KB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.