Erasmus+

Program

Príležitosti

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Podrobnejšie informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+. Pre niektoré centralizované príležitosti existuje príručka orientačného financovania.

Prečítajte si prehľad o programe Erasmus+

Jednotlivci

Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.

Príležitosti pre jednotlivcov

Organizácie

Program Erasmus+ poskytuje možnosti pre širokú škálu organizácií vrátane univerzít, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, think tankov, výskumných organizácií a súkromných podnikov.

Príležitosti pre organizácie

 

Ciele

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020.

Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.

Medzi osobitné témy, ktoré sa riešia v tomto programe, patria:

Výsledky

Výsledky programu Erasmus+ sú dostupné v správach a súhrnných štatistikách, ako aj prostredníctvom platformy pre projekty Erasmus+, ktorá zahŕňa väčšinu iniciatív financovaných z tohto programu, ako aj výber osvedčených postupov a úspešných príbehov.

Štatistiky

Štatistiky týkajúce sa programu Erasmus+ nájdete na stránke so štatistikami.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, sú dostupné na stránke Monitor vzdelávania a odbornej prípravy.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, nájdete aj v sérii interaktívnych máp.

Informácie o situácií mladých ľudí v Európe sú dostupné na stránke nástroja monitorovania v oblasti mládeže Youth monitor.

Správy

Preskúmanie programu Erasmus+ v polovici trvania by sa malo ukončiť v roku 2017 a štúdia vplyvu by sa mala uverejniť po ukončení programu v roku 2020.

Po ukončení programu Erasmus sa v roku 2014 uverejnila štúdia vplyvu so zdôraznením výsledkov programu.

Kto sa môže zúčastniť?

Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť mnohí jednotlivci a organizácie. Kritériá oprávnenosti sa však líšia v závislosti od akcie a krajiny.

Jednotlivci môžu využiť mnohé príležitosti financované prostredníctvom programu Erasmus+, hoci väčšina z nich tak musí urobiť prostredníctvom organizácií zúčastňujúcich sa na programe. To, či sa jednotlivci a organizácie môžu zúčastniť na činnostiach programu, závisí od krajiny, v ktorej sídlia.

Oprávnené krajiny sú rozdelené do dvoch skupín – krajiny účastniace sa programu a partnerské krajiny. Hoci krajiny účastniace sa programu sa môžu zúčastniť na všetkých akciách programu Erasmus+, partnerské krajiny sa môžu zúčastňovať len na niektorých z nich, pričom sa na ne vzťahujú osobitné podmienky.

Viac informácií o kritériách oprávnenosti nájdete na stránkach konkrétnych príležitostí (pre jednotlivcov aj pre organizácie), ako aj v sprievodcovi programom.

 

Krajiny


Krajiny účastniace sa programu • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Chorvátsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo
 • bývalá Juhoslovanská republika
  Macedónsko
 • Island
 • Lichtenštajnsko
 • Nórsko
 • Turecko

Partnerské krajiny

Partnerské krajiny susediace s EÚ

 • Albánsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo
 • Čierna Hora
 • Srbsko
 • Arménsko
 • Azerbajdžan
 • Bielorusko
 • Gruzínsko
 • Moldavsko
 • Územie Ukrajiny ako ho uznáva medzinárodné právo
 • Alžírsko
 • Egypt
 • Izrael
 • Jordánsko
 • Libanon
 • Líbya
 • Maroko
 • Palestína
 • Sýria
 • Tunisko
 • Územie Ruska ako ho uznáva medzinárodné právo

Iné partnerské krajiny

 • Andorra
 • Monako
 • San Maríno
 • Vatikánsky mestský štát
 • Švajčiarsko
 • Afganistan
 • Bangladéš
 • Bhután
 • Kambodža
 • Čína
 • Kórejská ľudovodemokratická republika
 • India
 • Indonézia
 • Laos
 • Malajzia
 • Maldivy
 • Mongolsko
 • Mjanmarsko
 • Nepál
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Srí Lanka
 • Thajsko a Vietnam
 • Kazachstan
 • Kirgizsko
 • Tadžikistan
 • Turkménsko
 • Uzbekistan
 • Argentína
 • Bolívia
 • Brazília
 • Čile
 • Kolumbia
 • Kostarika
 • Kuba
 • Ekvádor
 • Salvádor
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexiko
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paraguaj
 • Peru
 • Uruguaj
 • Venezuela
 • Irán
 • Irak
 • Jemen
 • Južná Afrika
 • Angola
 • Antigua a Barbuda
 • Bahamy
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamerun
 • Kapverdy
 • Stredoafrická republika
 • Čad
 • Komory
 • Kongo
 • Konžská demokratická republika
 • Cookove ostrovy
 • Džibutsko
 • Dominika
 • Dominikánska republika
 • Rovníková Guinea
 • Eritrea
 • Etiópia
 • Fidži
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guayana
 • Haiti
 • Pobrežie Slonoviny
 • Jamajka
 • Keňa
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Libéria
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshallove ostrovy
 • Mauritánia
 • Maurícius
 • Mikronézske federatívne štáty
 • Mozambik
 • Namíbia
 • Nauru
 • Niger
 • Nigéria
 • Niue
 • Palau
 • Papua-Nová Guinea
 • Rwanda
 • Svätý Krištof a Nevis
 • Svätá Lucia
 • Svätý Vincent a Grenadíny
 • Samoa
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Senegal
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Šalamúnove ostrovy
 • Somálsko
 • Južný Sudán
 • Sudán
 • Surinam
 • Svazijsko
 • Východný Timor
 • Tanzánia
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad a Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Bahrajn
 • Kuvajt
 • Omán
 • Katar
 • Saudská Arábia
 • Spojené arabské emiráty
 • Austrália
 • Brunej
 • Kanada
 • Hongkong
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Macao
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Taiwan
 • Spojené štáty americké

Ako sa spravuje program Erasmus+?

Program Erasmus+ spravuje Európska komisia (výkonný orgán EÚ), Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), sieť národných agentúr v krajinách účastniacich sa programu a sieť národných kancelárií v niektorých partnerských krajinách.

 

Európska komisia

Európska komisia vykonáva celkovú správu programu vrátane:

 • riadenia rozpočtu,
 • stanovovania priorít,
 • identifikácie cieľov a kritérií programu,
 • monitorovania a riadenia vykonávania programu,
 • nadväzných činností a hodnotenia programu.

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru Európskej komisie je zodpovedná za riadenie centralizovaných prvkov programu, medzi ktoré patria:

 • propagácia programu a príležitostí,
 • uverejňovanie výziev na predkladanie návrhov,
 • preskúmanie žiadostí o grant,
 • uzatváranie projektových zmlúv a monitorovanie projektov,
 • komunikácia výsledkov.

Agentúra EACEA a Komisia takisto uskutočňujú štúdie a výskum, ako aj správu a financovanie ďalších orgánov a sietí podporovaných z programu Erasmus+.

Podrobné informácie o správe programu Erasmus+ uverejňuje Európska komisia v ročných pracovných programoch.

Národné agentúry

V krajinách EÚ Komisia zveruje veľkú časť správy programu Erasmus+ národným agentúram. V krajinách mimo EÚ, a osobitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania, túto úlohu plnia národné kancelárie Erasmus+.

Komisia poskytuje financovanie národným agentúram, ktoré používajú tieto prostriedky na riadenie decentralizovaných činností. Agentúry tak môžu prispôsobovať program národným systémom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Úlohou národných agentúr programu Erasmus+ je:

 • poskytovať informácie o programe,
 • preskúmavať žiadosti podané v danej krajine,
 • monitorovať a hodnotiť vykonávanie programu v danej krajine,
 • podporovať jednotlivcov a organizácie, aby sa zapojili do programu Erasmus+,
 • propagovať program a jeho činnosti na miestnej a národnej úrovni.

Tieto agentúry takisto podporujú účastníkov programu od podania žiadosti až po ukončenie projektu. Tiež spolupracujú s účastníkmi programu a ďalšími organizáciami v záujme podpory politiky EÚ v oblastiach, na ktoré sa program zameriava.

Národné kancelárie programu Erasmus+

V partnerských krajinách zapojených do programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania vykonávajú značnú časť práce národné kancelárie programu Erasmus+. Tieto kancelárie sú ústredným miestom pre všetkých záujemcov o účasť na programe Erasmus+ a ich úlohou je:

 • poskytovanie informácií o programe a kritériách výberu,
 • poskytovanie poradenstva a pomoci možným žiadateľom,
 • monitorovanie projektov Erasmus+,
 • podporovanie politického dialógu, štúdií a podujatí,
 • udržiavanie kontaktov s odborníkmi a miestnymi orgánmi,
 • monitorovanie rozvoja politiky.

Iné orgány

Program Erasmus+ podporujú aj rôzne ďalšie organizácie, medzi nimi aj:

Kľúčové údaje: Erasmus+ (2014–2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

Z rozpočtu EÚ na vonkajšiu činnosť sa vyčlenilo dodatočných 1,68 miliardy EUR na financovanie činností v spolupráci s tretími krajinami (partnerské krajiny).

Celkové možnosti mobility

Viac než 4 milióny ľudí

Vysokoškolské vzdelávanie

Približne 2 milióny študentov

Odborné vzdelávanie a príprava

Približne 650 000 študentov

Mobilita zamestnancov

Približne 800 000 prednášajúcich, učiteľov, školiteľov, pedagogických zamestnancov a pracovníkov s mládežou

Programy dobrovoľníckej činnosti a výmeny mládeže

Viac ako 500 000 mladých ľudí

Systém úverových záruk na magisterské štúdium

Približne 200 000 študentov

Spoločné magisterské štúdium

Viac ako 25 000 študentov

Strategické partnerstvá

Približne 25 000 partnerstiev spájajúcich 125 000 škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládežníckych organizácií a podnikov

Znalostné aliancie

Viac než 150 aliancií vytvorených 1 500 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

Aliancie pre sektorové zručnosti

Viac než 150 aliancií vytvorených 2 000 inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy a podnikmi

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistics

Here you can find key statistical reports and analysis on the Erasmus+ programme and its precedessor programmes.

 2015

 

Latest (published January 2017)

The report covers the second year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport. It aims to give an overview of all the activities implemented so far with regard to the Erasmus+ 2015 calls, planned under the 2015 Erasmus+ Annual Work Programme.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2015

Annex I - Statistical annex

Annex II - Projects annex

Recent years

This report covers the first year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2014 pdf (2.41 Mb)

Annex I - Statistical annex pdf (1.42 Mb)

Annex II - Projects annex pdf (594 kB)

In January 2016, European Commission published figures on the last academic year (2013/14) of the Erasmus programme, which covered higher education mobility and cooperation projects under the former Lifelong Learning programme (2007-2013), part of Erasmus+.

Erasmus: Facts, Figures and Trends pdf (8.21 Mb)

Erasmus: Facts, Figures and Trends ebook

Top 500 higher education institutions receiving Erasmus students pdf (449 kB)

Top 500 higher education institutions sending Erasmus students pdf (416 kB)

The Regional Impact Analysis of the Erasmus programme builds on the Erasmus Impact Study published in 2014 and looks how an Erasmus mobility changes a student's skills and job prospects.

Erasmus Impact Study: Regional Analysis pdf (5.29 Mb)

Executive summary pdf (1.42 Mb)

Main findings in a nutshell pdf (5.38 Mb)

Previous statistics

2011-2012 zip (7.74 Mb)

2010-2011 zip (6.07 Mb)

2009-2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)

2008-2009 pdf(2.03 Mb) zip (2.67 Mb)

2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)

2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)

2005-2006 pdf (1.66 Mb) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1.63 Mb) zip (257 kB)

Country statistics from 2000-2012 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)

Aggregates, time series, and university cooperation link to library zip (10.49 Mb)

Information about the budget pdf (1.67 Mb) zip (265 kB)

Erasmus Intensive Language Course pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.