Erasmus+

Program

Jakie są możliwości?

Program Erasmus+, który potrwa do 2020 roku, oferuje wiele możliwości nie tylko studentom. Ponieważ powstał w wyniku połączenia siedmiu innych programów, uwzględnia także inne kategorie osób i instytucji.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kryteriów, jakie muszą spełnić jego uczestnicy, są dostępne w przewodniku po programie Erasmus+. Dostępny jest również przewodnik dotyczący finansowania poświęcony projektom scentralizowanym.

Zestawienie informacyjne dotyczące programu Erasmus+

Oferta dla osób indywidualnych

Erasmus+ umożliwia osobom w różnym wieku naukę i wymianę wiedzy oraz nabywanie doświadczenia w najróżniejszych instytucjach i organizacjach z różnych krajów.

Oferta dla osób indywidualnych

Oferta dla organizacji

Oferta Erasmusa+ jest skierowana do szerokiego wachlarza organizacji, w tym uczelni wyższych, szkół i organizatorów szkoleń, ośrodków analitycznych, instytucji badawczych i firm prywatnych.

Oferta dla organizacji

 

Cele

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży.

Program ma za zadanie m.in.:

wspieranie innowacji, współpracy i reform

Wyniki

Wyniki programu Erasmus+ są publikowane w sprawozdaniach i zestawieniach statystycznych, jak również na platformie projektów Erasmus+, na której znaleźć można również wykaz inicjatyw finansowanych z programu oraz opisy sprawdzonych rozwiązań i udanych projektów.

Statystyki

Dane statystyczne dostępne są na stronie programu poświęconej statystykom.

Informacje na temat postępów w realizacji celów, które mają zostać osiągnięte do 2020 roku, są publikowane w Monitorze kształcenia i szkolenia.

Te postępy zostały również podsumowane w formie interaktywnych mapek.

Informacje o sytuacji młodych ludzi w Europie są dostępne na stronie poświęconej monitorowaniu sytuacji młodzieży w UE.

Sprawozdania

Program Erasmus+ jest objęty przeglądem śródokresowym, zaplanowanym na 2017 rok, oraz badaniem skutków, które zostanie opublikowane po zakończeniu programu w 2020 roku.

Po zakończeniu realizacji programu Erasmus osiągnięte wyniki opublikowano w 2014 roku w badaniu skutków.

Kto może wziąć udział?

Oferta programu Erasmus+ jest skierowana zarówno do osób prywatnych, jak i do różnego rodzaju organizacji. Kryteria uczestnictwa różnią się w zależności od kraju i rodzaju projektu.

Osoby prywatne mogą wziąć udział w wielu różnych inicjatywach finansowanych z programu Erasmus+, jednak zazwyczaj mogą się zgłosić jedynie za pośrednictwem organizacji uczestniczącej w programie. To, czy osoby prywatne i organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+, zależy od kraju, w którym mieszkają lub mają siedzibę.

Kraje kwalifikujące się do udziału dzielą się na dwie grupy: kraje uczestniczące w programie i kraje partnerskie. Kraje uczestniczące w programie kwalifikują się do udziału we wszystkich inicjatywach podejmowanych w ramach programu Erasmus+, natomiast kraje partnerskie mogą wziąć udział tylko w niektórych z nich i muszą spełniać szczególne warunki.

Więcej informacji na temat kryteriów kwalifikowalności można znaleźć na stronach poświęconych konkretnym ofertom (zarówno dla osób prywatnych, jak i dla organizacji) oraz w Przewodniku po programie.

 

Kraje


Kraje uczestniczące w programie • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Była jugosłowiańska republika
  Macedonii
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Norwegia
 • Turcja

Kraje partnerskie

Kraje partnerskie sąsiadujące z UE

 • Albania
 • Bośnia i Hercegowina
 • Kosowo
 • Czarnogóra
 • Serbia
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Gruzja
 • Mołdawia
 • Terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe
 • Algieria
 • Egipt
 • Izrael
 • Jordania
 • Liban
 • Libia
 • Maroko
 • Palestyna
 • Syria
 • Tunezja
 • Terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe

Inne kraje partnerskie

 • Andora
 • Monako
 • San Marino
 • Państwo Watykańskie
 • Szwajcaria
 • Afganistan
 • Bangladesz
 • Bhutan
 • Kambodża
 • Chiny
 • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
 • Indie
 • Indonezja
 • Laos
 • Malezja
 • Malediwy
 • Mongolia
 • Mjanma
 • Nepal
 • Pakistan
 • Filipiny
 • Sri Lanka
 • Tajlandia i Wietnam
 • Kazachstan
 • Kirgistan
 • Tadżykistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
 • Argentyna
 • Boliwia
 • Brazylia
 • Chile
 • Kolumbia
 • Kostaryka
 • Kuba
 • Ekwador
 • Salwador
 • Gwatemala
 • Honduras
 • Meksyk
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Urugwaj
 • Wenezuela
 • Iran
 • Irak
 • Jemen
 • Republika Południowej Afryki
 • Angola
 • Antigua i Barbuda
 • Bahamy
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamerun
 • Republika Zielonego Przylądka
 • Republika Środkowoafrykańska
 • Czad
 • Komory
 • Kongo
 • Kongo – Demokratyczna Republika Konga
 • Wyspy Cooka
 • Dżibuti
 • Dominika
 • Republika Dominikańska
 • Gwinea Równikowa
 • Erytrea
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Gwinea
 • Gwinea Bissau
 • Gujana
 • Haiti
 • Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Jamajka
 • Kenia
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Wyspy Marshalla
 • Mauretania
 • Mauritius
 • Mikronezja – Sfederowane Stany Mikronezji
 • Mozambik
 • Namibia
 • Nauru
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Palau
 • Papua-Nowa Gwinea
 • Rwanda
 • Saint Kitts i Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Samoa
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
 • Senegal
 • Seszele
 • Sierra Leone
 • Wyspy Salomona
 • Somalia
 • Sudan Południowy
 • Sudan
 • Surinam
 • Suazi
 • Timor Wschodni – Demokratyczna Republika
 • Tanzania
 • Togo
 • Tonga
 • Trynidad i Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Bahrajn
 • Kuwejt
 • Oman
 • Katar
 • Arabia Saudyjska
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Australia
 • Brunei
 • Kanada
 • Hongkong
 • Japonia
 • Korea – Republika Korei
 • Makau
 • Nowa Zelandia
 • Singapur
 • Tajwan
 • Stany Zjednoczone Ameryki

Zarządzanie

Programem Erasmus+ zarządzają Komisja Europejska (organ wykonawczy UE), Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), szereg agencji krajowych w krajach uczestniczących w programie i biura krajowe w niektórych krajach partnerskich.

 

Komisja Europejska

Komisja Europejska odpowiada za zarządzanie całościowe, które obejmuje:

 • zarządzanie budżetem
 • wyznaczanie priorytetów
 • określanie celów programu i kryteriów
 • monitorowanie i kierowanie realizacją
 • prowadzenie działań stanowiących kontynuację projektów i ocena programu.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej odpowiada za zarządzanie scentralizowanymi elementami programu, które obejmuje:

 • promowanie programu i jego ofert
 • ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków
 • sprawdzanie wniosków o dofinansowanie
 • zarządzanie umowami i monitorowanie projektów
 • rozpowszechnianie informacji na temat wyników.

Ponadto EACEA i Komisja przeprowadzają analizy i prace badawcze, a także zarządzają organami i sieciami wspieranymi w ramach programu Erasmus+ i je finansują.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania programem Erasmus+ są dostępne w rocznych programach prac publikowanych przez Komisję Europejską.

Agencje krajowe

Na poziomie krajów UE większą część zarządzania programem Erasmus+ Komisja powierzyła agencjom krajowym. Poza granicami UE, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego, zarządzaniem zajmują się biura krajowe programu Erasmus+.

Komisja zapewnia agencjom krajowym środki finansowe na zarządzanie zdecentralizowanymi działaniami programu. Dzięki temu mogą one dostosować program do potrzeb swoich krajowych systemów kształcenia i szkolenia oraz strategii na rzecz młodzieży.

Agencje krajowe są odpowiedzialne za:

 • informowanie o programie Erasmus+
 • sprawdzanie wniosków złożonych w ich kraju
 • monitorowanie i ocenę realizacji programu w ich kraju
 • udzielanie wsparcia osobom i organizacjom uczestniczącym w działaniach programu Erasmus+
 • promowanie programu i jego działań na szczeblu lokalnym i krajowym.

Poza tym agencje agencje krajowe udzielają wsparcia beneficjentom w trakcie całego cyklu trwania danego projektu. Współpracują również z beneficjentami i innymi organizacjami, aby usprawniać wdrażanie strategii UE w obszarach wspieranych w ramach tego programu.

Biura krajowe programu Erasmus+

Poza granicami UE w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ w dziedzinie szkolnictwa wyższego znaczną część zadań agencji krajowych wykonują biura krajowe programu Erasmus+. Biura te stanowią centralny punkt kontaktowy dla potencjalnych uczestników programu i odpowiadają one za:

 • informowanie o programie i warunkach uczestnictwa
 • udzielanie porad i pomocy potencjalnym wnioskodawcom
 • monitorowanie projektów Erasmus+
 • wspieranie dialogu politycznego, wnoszenie wkładu w badania i organizację imprez
 • utrzymywanie kontaktów z ekspertami i władzami lokalnymi
 • obserwowanie rozwoju polityki.

Inne organizacje

Realizację programu wspiera również wiele innych organizacji, w tym m.in.:

Najważniejsze dane liczbowe: Erasmus+ (2014–2020)

Całkowity budżet

14,7 mld euro

Ponadto w ramach budżetu na działania zewnętrzne UE udostępniono 1,68 mld euro na sfinansowanie projektów realizowanych we współpracy z państwami trzecimi (krajami partnerskimi).

Mobilność w liczbach

Ponad 4 mln osób

Szkolnictwo wyższe

Około 2 mln studentów

Uczestnicy kształcenia i szkolenia zawodowego

Około 650 tys. uczestników

Mobilność pracowników

Około 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców i innych pracowników sektora oświaty, a także osób pracujących z młodzieżą

Wolontariat i programy wymiany młodzieży

Ponad 500 tys. osób

Program gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich

Około 200 tys. uczestników

Wspólne programy studiów magisterskich

Ponad 25 tys. studentów

Partnerstwa strategiczne

Około 25 tys. partnerstw łączących 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz wiedzy

Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstw

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistics

Here you can find key statistical reports and analysis on the Erasmus+ programme and its precedessor programmes.

 2015

 

Latest (published January 2017)

The report covers the second year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport. It aims to give an overview of all the activities implemented so far with regard to the Erasmus+ 2015 calls, planned under the 2015 Erasmus+ Annual Work Programme.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2015

Annex I - Statistical annex

Annex II - Projects annex

Recent years

This report covers the first year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2014 pdf (2.41 Mb)

Annex I - Statistical annex pdf (1.42 Mb)

Annex II - Projects annex pdf (594 kB)

In January 2016, European Commission published figures on the last academic year (2013/14) of the Erasmus programme, which covered higher education mobility and cooperation projects under the former Lifelong Learning programme (2007-2013), part of Erasmus+.

Erasmus: Facts, Figures and Trends pdf (8.21 Mb)

Erasmus: Facts, Figures and Trends ebook

Top 500 higher education institutions receiving Erasmus students pdf (449 kB)

Top 500 higher education institutions sending Erasmus students pdf (416 kB)

The Regional Impact Analysis of the Erasmus programme builds on the Erasmus Impact Study published in 2014 and looks how an Erasmus mobility changes a student's skills and job prospects.

Erasmus Impact Study: Regional Analysis pdf (5.29 Mb)

Executive summary pdf (1.42 Mb)

Main findings in a nutshell pdf (5.38 Mb)

Previous statistics

2011-2012 zip (7.74 Mb)

2010-2011 zip (6.07 Mb)

2009-2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)

2008-2009 pdf(2.03 Mb) zip (2.67 Mb)

2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)

2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)

2005-2006 pdf (1.66 Mb) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1.63 Mb) zip (257 kB)

Country statistics from 2000-2012 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)

Aggregates, time series, and university cooperation link to library zip (10.49 Mb)

Information about the budget pdf (1.67 Mb) zip (265 kB)

Erasmus Intensive Language Course pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.