Erasmus+

O programu

Prilike

Predviđeno je da Erasmus+ traje do 2020. Program ne nudi prilike samo studentima; u njemu je objedinjeno sedam prethodnih programa, a nudi prilike različitim fizičkim osobama i organizacijama.

Detalje informacije o tim prilikama, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču za Erasmus+. Dostupan je i okvirni vodič za financiranje u kojem su navedene neke centralizirane mogućnosti.

Pročitajte informativni listić o programu Eramus+

Fizičke osobe

Erasmus+ nudi prilike osobama svih dobi, pomažući im da razviju i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim državama.

Mogućnosti za fizičke osobe

Organizacije

Erasmus+ nudi prilike organizacijama različitih profila, uključujući sveučilišta, pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja, trustove mozgova, istraživačke organizacije i privatna poduzeća.

Prilike za organizacije

 

Ciljevi

Cilj programa Erasmus+ jest doprinos strategiji Europa 2020. za rast, radna mjesta i socijalnu uključenost, kao i ciljevima okvira ET2020, strateškog okvira EU-a za obrazovanje i osposobljavanje.

Programom se želi i promicati održivi razvoj partnera programa u području visokog obrazovanja te pridonijeti postizanju ciljeva strategije EU-a za mlade.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

Rezultati

Rezultati programa Erasmus+ dostupni su u izvješćima i statističkim zbirkama te u okviru platforme projekata programa Erasmus+, koja obuhvaća većinu inicijativa financiranih u okviru programa te odabrane dobre prakse i priče o uspjehu.

Statistika

Statistika o programu Erasmus+ dostupna je na stranici sa statističkim podacima.

Informacije o napretku u ispunjavanju mjerila okvira ET2020 dostupne su u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja.

Napredak u pogledu ostvarivanja mjerila programa ET2020 moguće je vidjeti i kroz niz interaktivnih karata.

Slično tomu, informacije o situaciji mladih u Europi moguće je pronaći u pregledu podataka o radu s mladima.

Izvješća

Program Erasmus+ podliježe srednjoročnoj reviziji, koja će se dovršiti u 2017., te studiji učinka, koja će se objaviti po završetku programa 2020.

Po dovršetku programa Eramus, 2014. objavljena je studija učinka kojom su istaknuti rezultati programa.

Tko može sudjelovati?

Erasmus+ otvoren je mnogim pojedincima i organizacijama, iako se prihvatljivost razlikuje ovisno o aktivnosti te o državi.

Pojedinci mogu sudjelovati u mnogim prilikama koje se financiraju u okviru programa Erasmus+, iako će većina morati sudjelovati u okviru organizacije koja sudjeluje u programu. Prihvatljivost pojedinaca i organizacija ovisi o državi u kojoj imaju nastan.

Prihvatljive su države podijeljene u dvije skupine, države sudionice u programu i partnerske države Iako su države obuhvaćene programom prihvatljive za sve aktivnosti u okviru programa Erasmus+, partnerske države mogu sudjelovati samo u nekim aktivnostima te podliježu posebnim uvjetima.

Dodatne informacije o prihvatljivosti dostupne su na stranicama za specifične prilike (za pojedince i organizacije), kao i u Vodiču programa Erasmus+.

 

Države


države obuhvaćene Programom • Austrija
 • Belgija
 • Bugarska
 • Cipar
 • Hrvatska
 • Češka Republika
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Njemačka
 • Grčka
 • Mađarska
 • Irska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Portugal
 • Rumunjska
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska
 • Švedska
 • Ujedinjena Kraljevina
 • bivša jugoslavenska republika
  Makedonija
 • Island
 • Lihtenštajn
 • Norveška
 • Turska

Partnerske države

Partnerske države u susjedstvu EU-a

 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Kosovo
 • Crna Gora
 • Srbija
 • Armenija
 • Azerbajdžan
 • Bjelarus
 • Gruzija
 • Republika Moldova
 • Teritorij Ukrajine priznat prema međunarodnom pravu
 • Alžir
 • Egipat
 • Izrael
 • Jordan
 • Libanon
 • Libija
 • Maroko
 • Palestina
 • Sirija
 • Tunis
 • Teritorij Rusije priznat prema međunarodnom pravu

Druge partnerske države

 • Andora
 • Monako
 • San Marino
 • Država Vatikanskog Grada
 • Švicarska
 • Afganistan
 • Bangladeš
 • Butan
 • Kambodža
 • Kina
 • DNR Koreja
 • Indija
 • Indonezija
 • Laoska Narodna Demokratska Republika
 • Malezija
 • Maldivi
 • Mongolija
 • Mjanmar
 • Nepal
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šri Lanka
 • Tajland i Vijetnam
 • Kazakstan
 • Kirgistan
 • Tadžikistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
 • Argentina
 • Bolivija
 • Brazil
 • Čile
 • Kolumbija
 • Kostarika
 • Kuba
 • Ekvador
 • Salvador
 • Gvatemala
 • Honduras
 • Meksiko
 • Nikaragva
 • Panama
 • Paragvaj
 • Peru
 • Urugvaj
 • Venezuela
 • Iran
 • Irak
 • Jemen
 • Južna Afrika
 • Angola
 • Antigva i Barbuda
 • Bahami
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Bocvana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamerun
 • Kabo Verde
 • Srednjoafrička Republika
 • Čad
 • Komori
 • Kongo
 • Demokratska Republika Kongo
 • Cookovi Otoci
 • Džibuti
 • Dominika
 • Dominikanska Republika
 • Ekvatorska Gvineja
 • Eritreja
 • Etiopija
 • Fidži
 • Gabon
 • Gambija
 • Gana
 • Grenada
 • Gvineja
 • Gvineja Bisau
 • Gvajana
 • Haiti
 • Côte d'Ivoire
 • Jamajka
 • Kenija
 • Kiribati
 • Lesoto
 • Liberija
 • Madagaskar
 • Malavi
 • Mali
 • Maršalovi Otoci
 • Mauritanija
 • Mauricijus
 • Savezne Države Mikronezije
 • Mozambik
 • Namibija
 • Nauru
 • Niger
 • Nigerija
 • Niue
 • Palau
 • Papua Nova Gvineja
 • Ruanda
 • Sveti Kristofor i Nevis
 • Sveta Lucija
 • Sveti Vincent i Grenadini
 • Američka Samoa
 • Sveti Toma i Prinsipe
 • Senegal
 • Sejšeli
 • Sijera Leone
 • Salomonovi Otoci
 • Somalija
 • Južni Sudan
 • Sudan
 • Surinam
 • Svazi
 • Demokratska Republika Timor Leste
 • Tanzanija
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad i Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambija
 • Zimbabve
 • Bahrein
 • Kuvajt
 • Oman
 • Katar
 • Saudijska Arabija
 • Ujedinjeni Arapski Emirati
 • Australija
 • Brunej
 • Kanada
 • Hong Kong
 • Japan
 • Republika Koreja
 • Makao
 • Novi Zeland
 • Singapur
 • Tajvan
 • Sjedinjene Američke Države

Kako se njime upravlja?

Programom Erasmus+ upravljaju Europska komisija (izvršno tijelo EU-a), Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), niz nacionalnih agencija u državama sudionicama u programu te niz nacionalnih ureda u nekim partnerskim državama.

 

Europska komisija

Europska komisija općenito upravlja programom, uključujući:

 • upravljanje proračunom
 • određivanje prioriteta
 • utvrđivanje ciljeva i kriterija programa
 • praćenje provedbe i smjernice za provedbu
 • naknadno praćenje i procjenu programa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) Europske komisije zadužena je za upravljanje „centraliziranim” elementima programa, uključujući:

 • promicanje programa i prilika
 • objavu poziva na podnošenje prijedloga
 • reviziju zahtjeva za dodjelom bespovratnih sredstava
 • ugovaranje i praćenje projekata
 • komunikaciju u vezi s rezultatima

EACEA i Komisija ujedno provode studije i ispitivanja te upravljaju drugim tijelima i mrežama koje Erasmus+ podupire i financiraju ih.

Detaljne informacije o upravljanju programom Erasmus+ dostupne su u godišnjim programima rada koje objavljuje Europska komisija.

Nacionalne agencije

U državama članicama EU-a Komisija većinu upravljanja programom Erasmus+ povjerava Nacionalnim agencijama. Izvan EU-a, a posebno u području visokog obrazovanja, tu ulogu obavljaju nacionalni uredi za Erasmus+.

Komisija osigurava financiranje nacionalnih agencija koje se koriste tim sredstvima za upravljanje „decentraliziranim” aktivnostima u okviru programa. To agencijama omogućuje prilagodbu programa u skladu s nacionalnim sustavima za obrazovanje, osposobljavanje i rad s mladima.

Nacionalne su agencije odgovorne za:

 • osiguravanje informacija o programu
 • reviziju prijava podnesenih u državi iz koje dolaze
 • nadzor i praćenje provedbe programa u državi iz koje dolaze
 • podršku osobama i organizacijama koje sudjeluju u programu Erasmus+
 • promicanje programa i njihovih aktivnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini

Te agencije podupiru i korisnike programa od faze prijave do kraja projekta. One surađuju i s korisnicima programa i drugih organizacijama radi podrške politike EU-a u područjima koja se podupiru programom.

Nacionalni uredi za Erasmus+

Izvan EU-a, u partnerskim državama koje sudjeluju u programu Erasmus+ u području visokog obrazovanja većinu posla nacionalnih agencija obavljaju nacionalni uredi za Erasmus+. Ti su uredi središnja točka za sve koji namjeravaju sudjelovati u programu Erasmus+ te su odgovorni za:

 • osiguravanje informacija o programu i o tome tko može sudjelovati
 • savjetovanje potencijalnih podnositelja prijave i pružanje pomoći
 • praćenje projekata u okviru programa Erasmus+
 • podržavanje političkog dijaloga, ispitivanja i događaja
 • održavanje kontakata sa stručnjacima i lokalnim vlastima
 • praćenje političkih promjena

Ostala tijela

I razne druge organizacije podržavaju program, uključujući sljedeće organizacije:

Najvažniji podaci: Erasmus+ (2014. – 2020.)

Ukupni proračun

14,7 milijardi EUR

Osim toga, 1,68 milijardi EUR za aktivnosti financiranja s trećim zemljama (partnerske države) osigurano je proračunom EU-a za vanjsko djelovanje.

Ukupne mogućnosti za mobilnost.

Više od 4 milijuna ljudi

Visoko obrazovanje

Otprilike 2 milijuna studenata.

Polaznici programâ strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Otprilike 650 000 polaznika.

Mobilnost osoblja

Otprilike 800 000 predavača, učitelja, instruktora, osoblja obrazovnih ustanova i radnika u programima za mlade.

Programi volontiranja i razmjene mladih

Više od 500 000 mladih.

Program kreditnog jamstva za diplomske studije

Otprilike 200 000 studenata

Združeni diplomski studiji

Više od 25 000 studenata.

Strateška partnerstva

Otprilike 25 000 strateških partnerstava povezuje 125 000 škola, ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visokoškolskih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih te organizacija za mlade i poduzeća.

Udruženja znanja

Više od 150 udruženja znanja koja je uspostavilo 1500 visokoškolskih ustanova i poduzeća.

Savezi za sektorske vještine.

Savezi za sektorske vještine

Više od 150 saveza za sektorske vještine koje je uspostavilo 2000 pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te poduzeća.

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistics

Here you can find key statistical reports and analysis on the Erasmus+ programme and its precedessor programmes.

 2015

 

Latest (published January 2017)

The report covers the second year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport. It aims to give an overview of all the activities implemented so far with regard to the Erasmus+ 2015 calls, planned under the 2015 Erasmus+ Annual Work Programme.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2015

Annex I - Statistical annex

Annex II - Projects annex

Recent years

This report covers the first year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2014 pdf (2.41 Mb)

Annex I - Statistical annex pdf (1.42 Mb)

Annex II - Projects annex pdf (594 kB)

In January 2016, European Commission published figures on the last academic year (2013/14) of the Erasmus programme, which covered higher education mobility and cooperation projects under the former Lifelong Learning programme (2007-2013), part of Erasmus+.

Erasmus: Facts, Figures and Trends pdf (8.21 Mb)

Erasmus: Facts, Figures and Trends ebook

Top 500 higher education institutions receiving Erasmus students pdf (449 kB)

Top 500 higher education institutions sending Erasmus students pdf (416 kB)

The Regional Impact Analysis of the Erasmus programme builds on the Erasmus Impact Study published in 2014 and looks how an Erasmus mobility changes a student's skills and job prospects.

Erasmus Impact Study: Regional Analysis pdf (5.29 Mb)

Executive summary pdf (1.42 Mb)

Main findings in a nutshell pdf (5.38 Mb)

Previous statistics

2011-2012 link to library zip (7.74 Mb)

2010-2011 link to library zip (6.07 Mb)

2009-2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)

2008-2009 pdf(2.03 Mb) zip (2.67 Mb)

2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)

2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)

2005-2006 pdf (1.66 Mb) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1.63 Mb) zip (257 kB)

Country statistics from 2000-2012 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)

Aggregates, time series, and university cooperation link to library zip (10.49 Mb)

Information about the budget pdf (1.67 Mb) zip (265 kB)

Erasmus Intensive Language Course pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.