Erasmus+

Program

Muligheder

Programmet Erasmus+, som løber frem til 2020, er ikke kun for studerende. Med en sammenlægning af syv tidligere programmer byder det på muligheder for en bred vifte af enkeltpersoner og organisationer.

Detaljerede oplysninger om disse muligheder, herunder kriterierne for egnethed, findes i programguiden for Erasmus+. Der findes desuden en vejledende finansieringsvejledning for en række af mulighederne.

Læs faktabladet om Erasmus+

Enkeltpersoner

Erasmus+ giver personer i alle aldre mulighed for at udvikle sig og udveksle viden og erfaringer i institutioner og organisationer i forskellige lande.

Muligheder for enkeltpersoner

Organisationer

Erasmus+ byder på muligheder for en bred vifte af organisationer, bl.a. universiteter, uddannelsesinstitutioner, tænketanke, forskningsorganisationer og private virksomheder.

Muligheder for organisationer

 

Formål

Formålet med Erasmus+ er at bidrage til Europa 2020-strategien for vækst, beskæftigelse, social lighed og inklusion samt målene i EU's strategiramme for samarbejde på uddannelsesområdet, ET2020.

Erasmus+ skal også fremme sine partneres bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse og bidrage til at nå målene i EU's ungdomsstrategi.

Programmet fokuserer blandt andet på:

Resultater

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+, som omfatter de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, samt eksempler på god praksis og succeshistorier.

Statistik

Du kan finde statistik for Erasmus+ på statistiksiden.

I rapporten om uddannelsesovervågning kan du finde oplysninger om fremskidtet hen imod målene for ET2020.

Fremskridtet hen imod ET2020-målene kan også ses via en række interaktive kort.

På siden Youth Monitor finder du ligeledes oplysninger om situationen for unge i Europa.

Rapporter

Erasmus+ skal gennemgå en midtvejsevaluering, som skal gennemføres i 2017, og en konsekvensanalyse, som skal offentliggøres efter afslutningen af programmet i 2020.

Efter afslutningen af Erasmusprogrammet i 2014 blev der offentliggjort en konsekvensanalyse som fremhævede resultaterne.

Hvem kan deltage?

Erasmus+ er åben for mange forskellige typer enkeltpersoner og organisationer, men adgangskriterierne varierer fra aktivitet til aktivitet og fra land til land.

Enkeltpersoner kan deltage i mange af aktiviteterne under Erasmus+, men de fleste skal gøre det gennem en organisation, der er tilknyttet programmet. Adgangen til at deltage afhænger af, hvilket land personen eller organisationen hører hjemme i.

Deltagerlandene er inddelt i to grupper: programlande og partnerlande. Hvor personer og organisationer fra programlande har adgang til alle aktiviteter under Erasmus+, er antallet af aktiviteter, der involverer partnerlande, mere begrænset, og der gælder også en række betingelser.

Du kan finde mere information om adgangskriterierne på de sider, der handler om de enkelte aktiviteter (både for enkeltpersoner og for organisationer), og i programguiden.

 

Lande


Programlande • Østrig
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Kroatien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Grækenland
 • Ungarn
 • Irland
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Μalta
 • Holland
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbritannien
 • Makedonien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Tyrkiet

Partnerlande

Partnerlande, som grænser op til EU

 • Albanien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Kosovo
 • Montenegro
 • Serbien
 • Armenien
 • Aserbajdsjan
 • Hviderusland
 • Georgien
 • Moldova
 • Ukraine
 • Algeriet
 • Egypten
 • Israel
 • Jordan
 • Libanon
 • Libyen
 • Marokko
 • Palæstina
 • Syrien
 • Tunesien

Andre partnerlande

 • Andorra
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanstaten
 • Schweiz
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Cambodja
 • Kina
 • Nordkorea
 • Indien
 • Indonesien
 • Laos
 • Malaysia
 • Maldiverne
 • Mongoliet
 • Myanmar
 • Nepal
 • Pakistan
 • Filippinerne
 • Sri Lanka
 • Thailand og Vietnam
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Tadsjikistan
 • Turkmenistan
 • Usbekistan
 • Argentina
 • Bolivia
 • Brasilien
 • Chile
 • Columbia
 • Costa Rica
 • Cuba
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexico
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Iran
 • Irak
 • Yemen
 • Sydafrika
 • Angola
 • Antigua og Barbuda
 • Bahamaøerne
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cameroun
 • Kap Verde
 • Den Centralafrikanske Republik
 • Tchad
 • Comorerne
 • Congo
 • Den Demokratiske Republik Congo
 • Cookøerne
 • Djibouti
 • Dominica
 • Den Dominikanske Republik
 • Ækvatorialguinea
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Fidji
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haïti
 • Elfenbenskysten
 • Jamaica
 • Kenya
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshalløerne
 • Mauretanien
 • Mauritius
 • Mikronesien
 • Mozambique
 • Namibia
 • Nauru
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Palau
 • Papua Ny Guinea
 • Rwanda
 • Saint Kitts og Nevis
 • Santa Lucia
 • Saint Vincent og Grenadinerne
 • Samoa
 • São Tomé og Príncipe
 • Senegal
 • Seychellerne
 • Sierra Leone
 • Salomonøerne
 • Somalia
 • Sydsudan
 • Sudan
 • Surinam
 • Swaziland
 • Østtimor
 • Tanzania
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad og Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Bahrain
 • Kuwait
 • Oman
 • Qatar
 • Saudi-Arabien
 • De Forenede Arabiske Emirater
 • Australien
 • Brunei
 • Canada
 • Hongkong
 • Japan
 • Sydkorea
 • Macao
 • New Zealand
 • Singapore
 • Taiwan
 • USA

Hvordan administreres Erasmus+?

Erasmus+ administreres af EU-Kommissionen (EU's udøvende organ), Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), en række nationale agenturer i programlandene og en række nationale kontorer i nogle af partnerlandene.

 

EU-Kommissionen

Det er EU-Kommissionen, der tager sig af den overordnede styring af programmet, dvs. at den:

 • forvalter budgettet
 • beslutter, hvordan der skal prioriteres
 • fastlægger målene og kriterierne for programmet
 • overvåger og styrer gennemførelsen
 • evaluerer og følger op på programmet.

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, som hører under Kommissionen, har ansvaret for at administrere de "centraliserede" dele af programmet, dvs. at det:

 • reklamerer for programmet og de muligheder, det giver
 • offentliggør indkaldelser af forslag
 • gennemgår ansøgninger om tilskud
 • indgår aftaler om projekter og overvåger dem
 • informerer om resultaterne af programmet.

EACEA og Kommissionen gennemfører desuden undersøgelser og forskning samt forvalter og finansierer de øvrige organer og netværk, der får tilskud via Erasmus+.

Du kan finde mere information om administrationen af Erasmus+ i de årlige arbejdsprogrammer, som offentliggøres af Kommissionen.

De nationale agenturer

I de enkelte EU-lande har Kommissionen overdraget størstedelen af administrationen af Erasmus+ til de nationale agenturer. Uden for EU og specifikt inden for videregående uddannelse varetages administrationen af Erasmus+ af de nationale kontorer.

Kommissionen giver støttemidler til de nationale agenturer, som bruger dem til at forvalte programmets "decentraliserede" aktiviteter. Det sætter agenturerne i stand til at tilpasse programmet til deres eget uddannelsessystem og de tilbud, der findes for unge.

De nationale agenturer har ansvaret for at:

 • informere om Erasmus+
 • gennemgå de ansøgninger, der indsendes i deres eget land
 • overvåge og evaluere gennemførelsen af Erasmus+ i deres eget land
 • støtte personer og organisationer, der deltager i Erasmus+
 • reklamere for programmet og dets aktiviteter både lokalt og på landsplan.

Agenturerne hjælper desuden deltagerne i programmet lige fra ansøgningsfasen til afslutningen af projekterne. Endelig samarbejder de med deltagerne og andre organisationer om at understøtte EU's politik på de områder, der indgår i Erasmus+.

De nationale kontorer for Erasmus+

Uden for EU i de partnerlande, der deltager i Erasmus+ inden for videregående uddannelse, varetages mange af de nationale agenturers opgaver af de nationale kontorer. Disse kontorer samler trådene for dem, der ønsker at deltage i Erasmus+, og de har ansvaret for at:

 • informere om programmet, og om hvem der kan deltage
 • rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere
 • overvåge projekter under Erasmus+
 • understøtte politisk dialog, undersøgelser og arrangementer
 • holde kontakt med eksperter og lokale myndigheder
 • følge med i den politiske udvikling.

Andre organer

Der findes en række andre organisationer, som også er involveret i Erasmus+:

Nøgletal: Erasmus+ (2014–2020)

Samlet budget

14,7 milliarder euro

Derudover er 1,68 milliarder euro blevet stillet til rådighed via EU's budget for eksterne foranstaltninger til finansiering af aktiviteter, der involverer partnerlande.

Alle mobilitetsaktiviteter

Over 4 millioner mennesker

Videregående uddannelse

Omkring 2 millioner studerende

Elever på erhvervsfaglige uddannelser

Omkring 650 000 elever

Personalemobilitet

Omkring 800 000 undervisere, lærere og ungdomsarbejdere

Frivilligt arbejde og ungdomsudveksling

Over 500 000 unge

Lånegarantiordning for kandidatstuderende

Omkring 200 000 studerende

Fælles kandidatuddannelser

Over 25 000 studerende

Strategiske partnerskaber

Omkring 25 000 partnerskaber, der forbinder 125 000 skoler, institutioner for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse, ungdomsorganisationer og virksomheder

Videnalliancer

Over 150 oprettet af 1 500 højere læreanstalter og virksomheder

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Over 150 oprettet af 2 000 erhvervsuddannelsesinstitutioner og virksomheder

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistikker

Her finder du vigtige statistiske rapporter og analyser vedrørende Erasmus+ og de foregående programmer.

 2015

 

Seneste (offentliggjort i 2017)

Rapporten dækker det andet år af gennemførelsen af Erasmus+, EU's program for uddannelse, ungdom og idræt. Den skal give et overblik over alle de aktiviteter, der er blevet gennemført indtil videre under indkaldelsen for Erasmus+ 2015, som blev planlagt i det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ for 2015.

Erasmus+-programmet - Årsrapport 2015

Bilag I - statistisk bilag

Bilag II - projektbilag

Seneste år

Rapporten dækker det første år af gennemførelsen af Erasmus+, EU's program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport.

Erasmus+-programmet - Årsrapport 2014 pdf (2.41 MB)

Bilag I - statistisk bilag (1.42 MB)

Bilag II - projektbilag pdf (594 KB)

I januar 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen tal om det sidste akademiske år (2013/2014) for Erasmus-programmet, som dækkede mobilitet på videregående uddannelser og samarbejdsprojekter under det tidligere program for livslang læring (2007-2013), en del af Erasmus+.

Erasmus: Fakta, tal og tendenser pdf (8.21 MB)

Erasmus: Fakta, tal og tendenser - e-bog

Top 500-listen over højere læreanstalter, der modtager Erasmus-studerende pdf (449 kB)

Top 500-listen over højere læreanstalter, der sender Erasmus-studerende pdf (416 kB)

Den regionale konsekvensanalyse af Erasmus-programmet bygger på konsekvensanalysen af Erasmus fra 2014 og ser på, hvordan mobilitet med Erasmus ændrer udsigterne for den studerendes færdigheder og beskæftigelse.

Konsekvensanalyse af Erasmus: Regional analyse pdf (5.29 MB)

Resumé pdf (1.42 MB)

De vigtigste resultater kort fortalt pdf (5.38 MB)

Tidligere statistikker

2011-2012 zip-fil (7,74 MB)

2010-2011 zip-fil (6,07 MB)

2009-2010 pdf (11,9 MB zip-fil (10,4 MB)

2008-2009 pdf(2,3 MB zip-fil (2,7 MB)

2007-2008 pdf (2,5 MB)zip-fil(1.14 MB)

2006-2007 pdf (1,9MB) zip-fil (510 KB)

2005-2006 pdf (1,66 MB) zip-fil (267 KB)

2004-2005 pdf (1,63 MB) zip-fil (257 KB)

Landestatistikker fra 2000-2012 pdf (2,7 MB) zip-fil (1,16 MB)

Samlinger, tidsserier og universitetssamarbejde link til dokumentoversigt zip-fil (10,49 MB)

Oplysninger om budgettet pdf (1,67 MB) zip-fil (265 KB)

Intensive sprogkurser med Erasmus pdf (1,65 MB) zip-fil (278 KB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.