Erasmus+

About

Muligheder

Programmet Erasmus+, som løber frem til 2020, er ikke kun for studerende. Med en sammenlægning af syv tidligere programmer byder det på muligheder for en bred vifte af enkeltpersoner og organisationer.

Enkeltpersoner

Erasmus+ giver personer i alle aldre mulighed for at udvikle sig og udveksle viden og erfaringer i institutioner og organisationer i forskellige lande.

Muligheder for enkeltpersoner

Organisationer

Erasmus+ byder på muligheder for en bred vifte af organisationer, bl.a. universiteter, uddannelsesinstitutioner, tænketanke, forskningsorganisationer og private virksomheder.

Muligheder for organisationer

 

Formål

Formålet med Erasmus+ er at bidrage til Europa 2020-strategien for vækst, beskæftigelse, social lighed og integration samt målene i EU's strategiramme for samarbejde på uddannelsesområdet (ET2020).

Erasmus+ skal også fremme sine partneres bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse og bidrage til at nå målene i EU's ungdomsstrategi.

Programmet fokuserer blandt andet på:

Støtte til innovation, samarbejde og reformer

Resultater

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+, som omfatter de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, samt eksempler på god praksis og succeshistorier.

Statistik

Du kan finde statistikker for Erasmus+ på statistiksiden.

I rapporten om uddannelsesovervågning kan du finde oplysninger om fremskidtet hen imod målene for ET2020.

Fremskridtet hen imod ET2020-målene kan også ses via en række interaktive kort.

På siden Youth Monitor finder du ligeledes oplysninger om situationen for unge i Europa.

Rapporter

Erasmus+ skal gennemgå en midtvejsevaluering, som skal gennemføres i 2017, og en konsekvensanalyse, som skal offentliggøres efter afslutningen af programmet i 2020.

Efter afslutningen af Erasmusprogrammet i 2014 blev der offentliggjort en konsekvensanalyse som fremhævede resultaterne.

Hvem kan deltage?

Erasmus+ er åben for mange forskellige typer enkeltpersoner og organisationer, men adgangskriterierne varierer fra aktivitet til aktivitet og fra land til land.

Enkeltpersoner kan deltage i mange af aktiviteterne under Erasmus+, men de fleste skal gøre det gennem en organisation, der er tilknyttet programmet. Adgangen til at deltage afhænger af, hvilket land personen eller organisationen hører hjemme i.

Deltagerlandene er inddelt i to grupper: programlande og partnerlande. Hvor personer og organisationer fra programlande har adgang til alle aktiviteter under Erasmus+, er antallet af aktiviteter, der involverer partnerlande, mere begrænset, og der gælder også en række betingelser.

Du kan finde mere information om adgangskriterierne på de sider, der handler om de enkelte aktiviteter (både for enkeltpersoner og for organisationer), og i programguiden.

 

Lande


Programlande • Østrig
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Kroatien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Grækenland
 • Ungarn
 • Irland
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Μalta
 • Holland
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbritannien
 • Makedonien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Tyrkiet

Partnerlande

Partnerlande, som grænser op til EU

 • Albanien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Kosovo
 • Montenegro
 • Serbien
 • Armenien
 • Aserbajdsjan
 • Hviderusland
 • Georgien
 • Moldova
 • Ukraine
 • Algeriet
 • Egypten
 • Israel
 • Jordan
 • Libanon
 • Libyen
 • Marokko
 • Palæstina
 • Syrien
 • Tunesien

Andre partnerlande

 • Andorra
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanstaten
 • Schweiz
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Cambodja
 • Kina
 • Nordkorea
 • Indien
 • Indonesien
 • Laos
 • Malaysia
 • Maldiverne
 • Mongoliet
 • Myanmar
 • Nepal
 • Pakistan
 • Filippinerne
 • Sri Lanka
 • Thailand og Vietnam
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Tadsjikistan
 • Turkmenistan
 • Usbekistan
 • Argentina
 • Bolivia
 • Brasilien
 • Chile
 • Columbia
 • Costa Rica
 • Cuba
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexico
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Iran
 • Irak
 • Yemen
 • Sydafrika
 • Angola
 • Antigua og Barbuda
 • Bahamaøerne
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cameroun
 • Kap Verde
 • Den Centralafrikanske Republik
 • Tchad
 • Comorerne
 • Congo
 • Den Demokratiske Republik Congo
 • Cookøerne
 • Djibouti
 • Dominica
 • Den Dominikanske Republik
 • Ækvatorialguinea
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Fidji
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haïti
 • Elfenbenskysten
 • Jamaica
 • Kenya
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshalløerne
 • Mauretanien
 • Mauritius
 • Mikronesien
 • Mozambique
 • Namibia
 • Nauru
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Palau
 • Papua Ny Guinea
 • Rwanda
 • Saint Kitts og Nevis
 • Santa Lucia
 • Saint Vincent og Grenadinerne
 • Samoa
 • São Tomé og Príncipe
 • Senegal
 • Seychellerne
 • Sierra Leone
 • Salomonøerne
 • Somalia
 • Sydsudan
 • Sudan
 • Surinam
 • Swaziland
 • Østtimor
 • Tanzania
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad og Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Bahrain
 • Kuwait
 • Oman
 • Qatar
 • Saudi-Arabien
 • De Forenede Arabiske Emirater
 • Australien
 • Brunei
 • Canada
 • Hongkong
 • Japan
 • Sydkorea
 • Macao
 • New Zealand
 • Singapore
 • Taiwan
 • USA

Hvordan administreres Erasmus+?

Erasmus+ administreres af EU-Kommissionen (EU's udøvende organ), Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), en række nationale agenturer i programlandene og en række nationale kontorer i nogle af partnerlandene.

 

EU-Kommissionen

Det er EU-Kommissionen, der tager sig af den overordnede styring af programmet, dvs. at den:

 • forvalter budgettet
 • beslutter, hvordan der skal prioriteres
 • fastlægger målene og kriterierne for programmet
 • overvåger og styrer gennemførelsen
 • evaluerer og følger op på programmet.

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, som hører under Kommissionen, har ansvaret for at administrere de "centraliserede" dele af programmet, dvs. at det:

 • reklamerer for programmet og de muligheder, det giver
 • offentliggør indkaldelser af forslag
 • gennemgår ansøgninger om tilskud
 • indgår aftaler om projekter og overvåger dem
 • informerer om resultaterne af programmet.

EACEA og Kommissionen gennemfører desuden undersøgelser og forskning samt forvalter og finansierer de øvrige organer og netværk, der får tilskud via Erasmus+.

Du kan finde mere information om administrationen af Erasmus+ i de årlige arbejdsprogrammer, som offentliggøres af Kommissionen.

De nationale agenturer

I de enkelte EU-lande har Kommissionen overdraget størstedelen af administrationen af Erasmus+ til de nationale agenturer. Uden for EU og specifikt inden for videregående uddannelse varetages administrationen af Erasmus+ af de nationale kontorer.

Kommissionen giver støttemidler til de nationale agenturer, som bruger dem til at forvalte programmets "decentraliserede" aktiviteter. Det sætter agenturerne i stand til at tilpasse programmet til deres eget uddannelsessystem og de tilbud, der findes for unge.

De nationale agenturer har ansvaret for at:

 • informere om Erasmus+
 • gennemgå de ansøgninger, der indsendes i deres eget land
 • overvåge og evaluere gennemførelsen af Erasmus+ i deres eget land
 • støtte personer og organisationer, der deltager i Erasmus+
 • reklamere for programmet og dets aktiviteter både lokalt og på landsplan.

Agenturerne hjælper desuden deltagerne i programmet lige fra ansøgningsfasen til afslutningen af projekterne. Endelig samarbejder de med deltagerne og andre organisationer om at understøtte EU's politik på de områder, der indgår i Erasmus+.

De nationale kontorer for Erasmus+

Uden for EU i de partnerlande, der deltager i Erasmus+ inden for videregående uddannelse, varetages mange af de nationale agenturers opgaver af de nationale kontorer. Disse kontorer samler trådene for dem, der ønsker at deltage i Erasmus+, og de har ansvaret for at:

 • informere om programmet, og om hvem der kan deltage
 • rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere
 • overvåge projekter under Erasmus+
 • understøtte politisk dialog, undersøgelser og arrangementer
 • holde kontakt med eksperter og lokale myndigheder
 • følge med i den politiske udvikling.

Andre organer

Der findes en række andre organisationer, som også er involveret i Erasmus+:

Nøgletal: Erasmus+ (2014–2020)

Samlet budget

14,7 milliarder euro

Derudover er 1,68 milliarder euro blevet stillet til rådighed via EU's budget for eksterne foranstaltninger til finansiering af aktiviteter, der involverer partnerlande.

Alle mobilitetsaktiviteter

Over 4 millioner mennesker

Videregående uddannelse

Omkring 2 millioner studerende

Elever på erhvervsfaglige uddannelser

Omkring 650 000 elever

Personalemobilitet

Omkring 800 000 undervisere, lærere og ungdomsarbejdere

Frivilligt arbejde og ungdomsudveksling

Over 500 000 unge

Lånegarantiordning for kandidatstuderende

Omkring 200 000 studerende

Fælles kandidatuddannelser

Over 25 000 studerende

Strategiske partnerskaber

Omkring 25 000 partnerskaber, der forbinder 125 000 skoler, institutioner for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse, ungdomsorganisationer og virksomheder

Videnalliancer

Over 150 oprettet af 1 500 højere læreanstalter og virksomheder

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Over 150 oprettet af 2 000 erhvervsuddannelsesinstitutioner og virksomheder

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.