Erasmus+

Informace

Příležitosti

Program Erasmus+, který poběží do roku 2020, nabízí příležitosti nejen pro studenty. Vznikl sloučením sedmi programů, a proto mohou nyní nabízených příležitostí využít jednotlivci i organizace.

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručka k programu Erasmus+. K dispozici je rovněž přehled přibližného objemu financování.

Přečtěte si informační přehled programu Erasmus+

Soukromé osoby

Program Erasmus+ mohou využít lidé různých věkových kategorií, kteří se chtějí dále vzdělávat a sdílet nabyté zkušenosti nebo znalosti v institucích a organizacích v zahraničí.

Příležitosti pro jednotlivce

Organizace

Program Erasmus+ nabízí příležitosti širokému spektru organizací, k nimž patří univerzity, vzdělávací instituce a poskytovatelé odborné přípravy, think-tanky, výzkumné instituce i soukromé podniky.

Příležitosti pro organizace

 

Cíle

Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Program Erasmus+ má rovněž sloužit k prosazování udržitelného rozvoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívat k dosažení cílů strategie EU pro mládež.

Ke konkrétním otázkám, na které se program zaměřuje, patří:

Výsledky

Výsledky jednotlivých činností v rámci programu Erasmus+ se zveřejňují ve zprávách a souborech statistických údajů. K dispozici jsou rovněž na stránkách platformy věnované projektům programu Erasmus+, kde najdete většinu iniciativ, které získaly z programu finanční prostředky. Kromě toho jsou zde uvedeny příklady osvědčených postupů a úspěšných projektů.

Statistika

Statistické údaje týkající se programu Erasmus+ jsou k dispozici na stránkách se statistikami.

Informace o pokroku v dosahování referenčních kritérií stanovených v rámci ET2020 poskytuje Monitor vzdělávání a odborné přípravy.

Tyto informace jsou prezentovány rovněž formou řady interaktivních map.

Informace o situaci mladých lidí v Evropě podává ukazatel v oblasti mládeže (Youth Monitor).

Zprávy

Program Erasmus+ bude podroben střednědobému přezkumu, který má být dokončen v roce 2017. Dále bude vypracováno posouzení dopadů, jehož zveřejnění proběhne po dokončení programu v roce 2020.

Podobně bylo po skončení programu Erasmus v roce 2014 zveřejněno posouzení dopadů obsahující konkrétní výsledky.

Komu je program určen?

Program Erasmus+ nabízí příležitosti jednotlivcům i mnoha organizacím. Kritéria způsobilosti se liší podle druhu akce a země.

Jednotlivci mohou získat finanční prostředky z programu zpravidla prostřednictvím organizace, která se programu účastní. Podmínky účasti pro jednotlivce i organizace se odvíjejí od země jejich bydliště, popř. sídla.

Způsobilé země se dělí do dvou skupin: programové a partnerské země. Programové země se mohou zapojit do všech akcí Erasmus+. Partnerské země mají účast omezenou pouze na několik akcí a často musejí splnit specifické podmínky.

Další informace o způsobilosti jsou k dispozici na stránkách věnovaných konkrétním akcím (pro jednotlivce i organizace). Dále je můžete najít v příručce programu Erasmus+.

 

Země


Programové země • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Kypr
 • Chorvatsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Spojené království
 • Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Turecko

Partnerské země

Partnerské země sousedící s EU

 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo
 • Černá Hora
 • Srbsko
 • Arménie
 • Ázerbájdžán
 • Bělorusko
 • Gruzie
 • Moldavsko
 • Území Ukrajiny uznávané mezinárodním právem
 • Alžírsko
 • Egypt
 • Izrael
 • Jordánsko
 • Libanon
 • Libye
 • Maroko
 • Palestina
 • Sýrie
 • Tunisko
 • Území Ruska uznávané mezinárodním právem

Ostatní partnerské země

 • Andora
 • Monako
 • San Marino
 • Vatikánský městský stát
 • Švýcarsko
 • Afghánistán
 • Bangladéš
 • Bhútán
 • Kambodža
 • Čína
 • Korejská lidově demokratická republika
 • Indie
 • Indonésie
 • Laos
 • Malajsie
 • Maledivy
 • Mongolsko
 • Myanmar/Barma
 • Nepál
 • Pákistán
 • Filipíny
 • Šrí Lanka
 • Thajsko a Vietnam
 • Kazachstán
 • Kyrgyzstán
 • Tádžikistán
 • Turkmenistán
 • Uzbekistán
 • Argentina
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Chile
 • Kolumbie
 • Kostarika
 • Kuba
 • Ekvádor
 • Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexiko
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Írán
 • Irák
 • Jemen
 • Jižní Afrika
 • Angola
 • Antigua a Barbuda
 • Bahamy
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamerun
 • Kapverdy
 • Středoafrická republika
 • Čad
 • Komory
 • Kongo
 • Demokratická republika Kongo
 • Cookovy ostrovy
 • Džibutsko
 • Dominika
 • Dominikánská republika
 • Rovníková Guinea
 • Eritrea
 • Etiopie
 • Fidži
 • Gabon
 • Gambie
 • Ghana
 • Grenada
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Pobřeží slonoviny
 • Jamajka
 • Keňa
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Libérie
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshallovy ostrovy
 • Mauritánie
 • Mauricius
 • Federativní státy Mikronésie
 • Mosambik
 • Namibie
 • Nauru
 • Niger
 • Nigérie
 • Niue
 • Palau
 • Papua-Nová Guinea
 • Rwanda
 • Svatý Kryštof a Nevis
 • Svatá Lucie
 • Svatý Vincenc a Grenadiny
 • Samoa
 • Svatý Tomáš a Princův ostrov
 • Senegal
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Šalamounovy ostrovy
 • Somálsko
 • Jižní Súdán
 • Súdán
 • Surinam
 • Svazijsko
 • Demokratická republika Východní Timor
 • Tanzanie
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad a Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambie
 • Zimbabwe
 • Bahrajn
 • Kuvajt
 • Omán
 • Katar
 • Saúdská Arábie
 • Spojené arabské emiráty
 • Austrálie
 • Brunej
 • Kanada
 • Hongkong
 • Japonsko
 • Jižní Korea (Korejská republika)
 • Macao
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Tchaj-wan
 • Spojené státy americké

Jak je program spravován?

Program Erasmus+ je spravován Evropskou komisí (výkonným orgánem EU), Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), národními agenturami v programových zemích a národními kancelářemi v některých partnerských zemích.

 

Evropská komise

Evropská komise odpovídá za celkové řízení programu. Má tedy na starost například:

 • správu rozpočtu
 • stanovení priorit
 • určení cílů programu a kritérií způsobilosti
 • sledování provádění programu a poskytování podpory
 • vyhodnocení programu

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Evropské komise má odpovědnost za řízení tzv. centralizovaných prvků programu, k nimž patří:

 • propagace programu a nabízených příležitostí
 • vypsání výzev k podávání návrhů
 • posuzování žádostí o grant
 • zadávání a sledování projektů
 • sdělování výsledků

Agentura EACEA spolu s Komisí rovněž vypracovávají studie, provádějí výzkum a zároveň řídí a financují ostatní subjekty a sítě podporované z programu Erasmus+.

Podrobné informace o řízení programu Erasmus+ najdete v Ročním pracovním programu, který vydává Evropská komise.

Národní agentury

V zemích EU předává Komise velkou část řízení programu Erasmus+ do rukou národních agentur. Mimo EU tuto roli přebírají národní kanceláře programu Erasmus+, a to zvláště v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Komise poskytuje národním agenturám finanční prostředky na řízení decentralizovaných činností v rámci programu. Národní agentury tak mají možnost přizpůsobit program potřebám vzdělávacího systému a mládežnickým činnostem dané země.

Národní agentury odpovídají za tyto činnosti:

 • poskytování informací o programu
 • posuzování žádostí podaných v jejich zemi
 • sledování a hodnocení provádění programu v jejich zemi
 • podpora jednotlivců i organizací účastnících se programu Erasmus+
 • propagace programu a jeho činností na místní i celostátní úrovni

Národní agentury poskytují účastníkům programu podporu od samého začátku jejich projektu. Spolupracují s nimi v zájmu podpory politik EU v oblastech, jimiž se program zabývá.

Národní kanceláře Erasmus+

Mimo EU, tedy v partnerských zemích účastnících se programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání vykonávají správní a podpůrnou činnost národní kanceláře programu Erasmus+. Národní kanceláře jsou kontaktním místem pro všechny zájemce o program Erasmus+. Mají na starost tyto činnosti:

 • poskytování informací o programu a o kritériích způsobilosti
 • poskytování poradenství a pomoci potenciálním žadatelům
 • monitorování projektů Erasmus+
 • podpora politického dialogu, studií a akcí
 • udržování kontaktů s odborníky a místními orgány
 • sledování vývoje politických opatření

Další subjekty

Podporu programu Erasmus+ poskytují i jiné subjekty, například:

Základní údaje: Program Erasmus+ (2014–2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

kromě toho byla z rozpočtu EU na vnější činnost uvolněna částka 1,68 miliardy eur na financování akcí se zeměmi mimo EU (partnerské země).

Celkový počet příležitostí pro mobilitu

Více než 4 miliony osob

Vysokoškolské vzdělávání

Kolem 2 milionů studentů

Odborné vzdělávání a příprava

Kolem 650 000 studentů

Mobilita pracovníků

Přibližně 800 000 pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží

Dobrovolnická činnost a programy výměny mládeže

Više od 500 000 mladih.

Program záruk za půjčky na magisterské studium

Kolem 200 000 studentů

Společné magisterské programy

Více než 25 000 studentů

Strategická partnerství

Přibližně 25 000 partnerství propojujících 125 000 škol, včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků

Znalostní aliance

Více než 150 aliancí zřízených 1 500 vysokoškolskými institucemi a podniky.

Aliance odvětvových dovedností

Více než 150 aliancí zřízených 2 000 poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistika

Zde najdete klíčové statistické zprávy a analýzy týkající se programu Erasmus+ a programů, které mu předcházely.

 2015

 

Nejnovější obsah (zveřejněno v lednu 2017)

Zpráva hodnotí druhý rok fungování Erasmu+, programu EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Podává přehled všech dosud provedených činností souvisejících s výzvami Erasmu+ 2015, které byly naplánovány v ročním pracovním programu Erasmu+.

Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2015

Příloha I – Statistiky

Příloha II – Projekty

V posledních letech

Zpráva hodnotí první rok fungování Erasmu+, programu EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Program Erasmus+ Výroční zpráva za rok 2014 pdf (2,41 MB)

Příloha I – Statistiky pdf (1,42 MB)

Příloha II – Projekty pdf (594 KB)

V lednu 2016 zveřejnila Evropská komise čísla týkající se programu Erasmus v akademickém roce 2013/14, konkrétně vysokoškolské mobility a projektů spolupráce v rámci bývalého Programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013), které jsou součástí programu Erasmus+.

Erasmus: Fakta, čísla, trendy pdf (8,21 MB)

Erasmus: Fakta, čísla, trendy (elektronická kniha)

500 vysokoškolských institucí, které přijaly nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus pdf (449 KB)

500 vysokoškolských institucí, které vyslaly nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus pdf (416 KB)

Analýza regionálního dopadu programu Erasmu navazuje na studii dopadů Erasmus z roku 2014 a zkoumá, jak mobilita studentů v rámci tohoto programu ovlivnila jejich dovednosti a vyhlídky na získání zaměstnání.

Studie dopadu programu Erasmus: Analýza podle regionů pdf (5,29 MB)

Shrnutí pdf (1,42 MB)

Hlavní závěry ve zkratce pdf (5,38 MB)

Předchozí statistiky

2011–2012 zip (7,74 MB)

2010–2011 zip (6,07 MB)

2009–2010 pdf (11,69 MB) zip (10,14 MB)

2008–2009 pdf (2,03 MB) zip (2,67 MB)

2007–2008 pdf (2,55 MB) zip (1,14 MB)

2006–2007 pdf (1,9 MB) zip (510 KB)

2005–2006 pdf (1,66 MB) zip (267 KB)

2004–2005 pdf (1,63 MB) zip (257 KB)

Statistiky zemí z let 2000–2012 pdf (2,7 MB) zip(1,16 MB)

Souhrnné údaje, časové řady a spolupráce mezi univerzitami Odkaz na knihovnu zip (10,49 MB)

Informace o rozpočtu programu pdf (1,67 MB) zip (265 KB)

Intenzivní jazykové kurzy pro studenty programu Erasmus pdf (1,65 MB) zip (278 KB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.