Erasmus+

Informace

Příležitosti

Program Erasmus+, který poběží do roku 2020, nabízí příležitosti nejen pro studenty. Vznikl sloučením sedmi programů, a proto mohou nyní nabízených příležitostí využít jednotlivci i organizace.

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručka k programu Erasmus+. K dispozici je rovněž přehled přibližného objemu financování.

Přečtěte si informační přehled programu Erasmus+

Soukromé osoby

Program Erasmus+ mohou využít lidé různých věkových kategorií, kteří se chtějí dále vzdělávat a sdílet nabyté zkušenosti nebo znalosti v institucích a organizacích v zahraničí.

Příležitosti pro jednotlivce

Organizace

Program Erasmus+ nabízí příležitosti širokému spektru organizací, k nimž patří univerzity, vzdělávací instituce a poskytovatelé odborné přípravy, think-tanky, výzkumné instituce i soukromé podniky.

Příležitosti pro organizace

 

Cíle

Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Program Erasmus+ má rovněž sloužit k prosazování udržitelného rozvoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívat k dosažení cílů strategie EU pro mládež.

Ke konkrétním otázkám, na které se program zaměřuje, patří:

Výsledky

Výsledky jednotlivých činností v rámci programu Erasmus+ se zveřejňují ve zprávách a souborech statistických údajů. K dispozici jsou rovněž na stránkách platformy věnované projektům programu Erasmus+, kde najdete většinu iniciativ, které získaly z programu finanční prostředky. Kromě toho jsou zde uvedeny příklady osvědčených postupů a úspěšných projektů.

Statistika

Statistické údaje týkající se programu Erasmus+ jsou k dispozici na stránkách se statistikami.

Informace o pokroku v dosahování referenčních kritérií stanovených v rámci ET2020 poskytuje Monitor vzdělávání a odborné přípravy.

Tyto informace jsou prezentovány rovněž formou řady interaktivních map.

Informace o situaci mladých lidí v Evropě podává ukazatel v oblasti mládeže (Youth Monitor).

Zprávy

Program Erasmus+ bude podroben střednědobému přezkumu, který má být dokončen v roce 2017. Dále bude vypracováno posouzení dopadů, jehož zveřejnění proběhne po dokončení programu v roce 2020.

Podobně bylo po skončení programu Erasmus v roce 2014 zveřejněno posouzení dopadů obsahující konkrétní výsledky.

Komu je program určen?

Program Erasmus+ nabízí příležitosti jednotlivcům i mnoha organizacím. Kritéria způsobilosti se liší podle druhu akce a země.

Jednotlivci mohou získat finanční prostředky z programu zpravidla prostřednictvím organizace, která se programu účastní. Podmínky účasti pro jednotlivce i organizace se odvíjejí od země jejich bydliště, popř. sídla.

Způsobilé země se dělí do dvou skupin: programové a partnerské země. Programové země se mohou zapojit do všech akcí Erasmus+. Partnerské země mají účast omezenou pouze na několik akcí a často musejí splnit specifické podmínky.

Další informace o způsobilosti jsou k dispozici na stránkách věnovaných konkrétním akcím (pro jednotlivce i organizace). Dále je můžete najít v příručce programu Erasmus+.

 

Země


Programové země • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Kypr
 • Chorvatsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Spojené království
 • Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Turecko

Partnerské země

Partnerské země sousedící s EU

 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo
 • Černá Hora
 • Srbsko
 • Arménie
 • Ázerbájdžán
 • Bělorusko
 • Gruzie
 • Moldavsko
 • Území Ukrajiny uznávané mezinárodním právem
 • Alžírsko
 • Egypt
 • Izrael
 • Jordánsko
 • Libanon
 • Libye
 • Maroko
 • Palestina
 • Sýrie
 • Tunisko
 • Území Ruska uznávané mezinárodním právem

Ostatní partnerské země

 • Andora
 • Monako
 • San Marino
 • Vatikánský městský stát
 • Švýcarsko
 • Afghánistán
 • Bangladéš
 • Bhútán
 • Kambodža
 • Čína
 • Korejská lidově demokratická republika
 • Indie
 • Indonésie
 • Laos
 • Malajsie
 • Maledivy
 • Mongolsko
 • Myanmar/Barma
 • Nepál
 • Pákistán
 • Filipíny
 • Šrí Lanka
 • Thajsko a Vietnam
 • Kazachstán
 • Kyrgyzstán
 • Tádžikistán
 • Turkmenistán
 • Uzbekistán
 • Argentina
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Chile
 • Kolumbie
 • Kostarika
 • Kuba
 • Ekvádor
 • Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexiko
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Írán
 • Irák
 • Jemen
 • Jižní Afrika
 • Angola
 • Antigua a Barbuda
 • Bahamy
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamerun
 • Kapverdy
 • Středoafrická republika
 • Čad
 • Komory
 • Kongo
 • Demokratická republika Kongo
 • Cookovy ostrovy
 • Džibutsko
 • Dominika
 • Dominikánská republika
 • Rovníková Guinea
 • Eritrea
 • Etiopie
 • Fidži
 • Gabon
 • Gambie
 • Ghana
 • Grenada
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Pobřeží slonoviny
 • Jamajka
 • Keňa
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Libérie
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshallovy ostrovy
 • Mauritánie
 • Mauricius
 • Federativní státy Mikronésie
 • Mosambik
 • Namibie
 • Nauru
 • Niger
 • Nigérie
 • Niue
 • Palau
 • Papua-Nová Guinea
 • Rwanda
 • Svatý Kryštof a Nevis
 • Svatá Lucie
 • Svatý Vincenc a Grenadiny
 • Samoa
 • Svatý Tomáš a Princův ostrov
 • Senegal
 • Seychely
 • Sierra Leone
 • Šalamounovy ostrovy
 • Somálsko
 • Jižní Súdán
 • Súdán
 • Surinam
 • Svazijsko
 • Demokratická republika Východní Timor
 • Tanzanie
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad a Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambie
 • Zimbabwe
 • Bahrajn
 • Kuvajt
 • Omán
 • Katar
 • Saúdská Arábie
 • Spojené arabské emiráty
 • Austrálie
 • Brunej
 • Kanada
 • Hongkong
 • Japonsko
 • Jižní Korea (Korejská republika)
 • Macao
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Tchaj-wan
 • Spojené státy americké

Jak je program spravován?

Program Erasmus+ je spravován Evropskou komisí (výkonným orgánem EU), Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), národními agenturami v programových zemích a národními kancelářemi v některých partnerských zemích.

 

Evropská komise

Evropská komise odpovídá za celkové řízení programu. Má tedy na starost například:

 • správu rozpočtu
 • stanovení priorit
 • určení cílů programu a kritérií způsobilosti
 • sledování provádění programu a poskytování podpory
 • vyhodnocení programu

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Evropské komise má odpovědnost za řízení tzv. centralizovaných prvků programu, k nimž patří:

 • propagace programu a nabízených příležitostí
 • vypsání výzev k podávání návrhů
 • posuzování žádostí o grant
 • zadávání a sledování projektů
 • sdělování výsledků

Agentura EACEA spolu s Komisí rovněž vypracovávají studie, provádějí výzkum a zároveň řídí a financují ostatní subjekty a sítě podporované z programu Erasmus+.

Podrobné informace o řízení programu Erasmus+ najdete v Ročním pracovním programu, který vydává Evropská komise.

Národní agentury

V zemích EU předává Komise velkou část řízení programu Erasmus+ do rukou národních agentur. Mimo EU tuto roli přebírají národní kanceláře programu Erasmus+, a to zvláště v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Komise poskytuje národním agenturám finanční prostředky na řízení decentralizovaných činností v rámci programu. Národní agentury tak mají možnost přizpůsobit program potřebám vzdělávacího systému a mládežnickým činnostem dané země.

Národní agentury odpovídají za tyto činnosti:

 • poskytování informací o programu
 • posuzování žádostí podaných v jejich zemi
 • sledování a hodnocení provádění programu v jejich zemi
 • podpora jednotlivců i organizací účastnících se programu Erasmus+
 • propagace programu a jeho činností na místní i celostátní úrovni

Národní agentury poskytují účastníkům programu podporu od samého začátku jejich projektu. Spolupracují s nimi v zájmu podpory politik EU v oblastech, jimiž se program zabývá.

Národní kanceláře Erasmus+

Mimo EU, tedy v partnerských zemích účastnících se programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání vykonávají správní a podpůrnou činnost národní kanceláře programu Erasmus+. Národní kanceláře jsou kontaktním místem pro všechny zájemce o program Erasmus+. Mají na starost tyto činnosti:

 • poskytování informací o programu a o kritériích způsobilosti
 • poskytování poradenství a pomoci potenciálním žadatelům
 • monitorování projektů Erasmus+
 • podpora politického dialogu, studií a akcí
 • udržování kontaktů s odborníky a místními orgány
 • sledování vývoje politických opatření

Další subjekty

Podporu programu Erasmus+ poskytují i jiné subjekty, například:

Základní údaje: Program Erasmus+ (2014–2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

kromě toho byla z rozpočtu EU na vnější činnost uvolněna částka 1,68 miliardy eur na financování akcí se zeměmi mimo EU (partnerské země).

Celkový počet příležitostí pro mobilitu

Více než 4 miliony osob

Vysokoškolské vzdělávání

Kolem 2 milionů studentů

Odborné vzdělávání a příprava

Kolem 650 000 studentů

Mobilita pracovníků

Přibližně 800 000 pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží

Dobrovolnická činnost a programy výměny mládeže

Više od 500 000 mladih.

Program záruk za půjčky na magisterské studium

Kolem 200 000 studentů

Společné magisterské programy

Více než 25 000 studentů

Strategická partnerství

Přibližně 25 000 partnerství propojujících 125 000 škol, včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků

Znalostní aliance

Více než 150 aliancí zřízených 1 500 vysokoškolskými institucemi a podniky.

Aliance odvětvových dovedností

Více než 150 aliancí zřízených 2 000 poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistics

Here you can find key statistical reports and analysis on the Erasmus+ programme and its precedessor programmes.

 2015

 

Latest (published January 2017)

The report covers the second year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport. It aims to give an overview of all the activities implemented so far with regard to the Erasmus+ 2015 calls, planned under the 2015 Erasmus+ Annual Work Programme.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2015

Annex I - Statistical annex

Annex II - Projects annex

Recent years

This report covers the first year of implementation of Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport.

Erasmus+ Programme - Annual Report 2014 pdf (2.41 Mb)

Annex I - Statistical annex pdf (1.42 Mb)

Annex II - Projects annex pdf (594 kB)

In January 2016, European Commission published figures on the last academic year (2013/14) of the Erasmus programme, which covered higher education mobility and cooperation projects under the former Lifelong Learning programme (2007-2013), part of Erasmus+.

Erasmus: Facts, Figures and Trends pdf (8.21 Mb)

Erasmus: Facts, Figures and Trends ebook

Top 500 higher education institutions receiving Erasmus students pdf (449 kB)

Top 500 higher education institutions sending Erasmus students pdf (416 kB)

The Regional Impact Analysis of the Erasmus programme builds on the Erasmus Impact Study published in 2014 and looks how an Erasmus mobility changes a student's skills and job prospects.

Erasmus Impact Study: Regional Analysis pdf (5.29 Mb)

Executive summary pdf (1.42 Mb)

Main findings in a nutshell pdf (5.38 Mb)

Previous statistics

2011-2012 zip (7.74 Mb)

2010-2011 zip (6.07 Mb)

2009-2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)

2008-2009 pdf(2.03 Mb) zip (2.67 Mb)

2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)

2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)

2005-2006 pdf (1.66 Mb) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1.63 Mb) zip (257 kB)

Country statistics from 2000-2012 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)

Aggregates, time series, and university cooperation link to library zip (10.49 Mb)

Information about the budget pdf (1.67 Mb) zip (265 kB)

Erasmus Intensive Language Course pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.