Erasmus+ i siffror

Total budget

  • 14,7 miljarder euro

EU:s budget för yttre åtgärder bidrar dessutom med 1,68 miljarder euro till samarbete med partnerländer utanför EU

Totalt antal deltagare

  • Över 4 miljoner deltagare

Högre utbildning

  • Cirka 2 miljoner studenter

Yrkesutbildning

  • Cirka 650 000 studenter

Personalutbyten

  • Omkring 800 000 föreläsare, lärare, utbildare, annan skolpersonal och ungdomsledare

Volontärarbete och ungdomsutbyten

  • Över 500 000 unga

Studielån för masterstudenter

  • Cirka 200 000 studenter

Gemensamma masterprogram

  • Över 25 000 studenter

Strategiska partnerskap

  • Cirka 25 000 partnerskap med 125 000 skolor, institutioner för yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning, ungdomsorganisationer och företag

Kunskapsallianser

  • Över 150 allianser med 1 500 högskolor, universitet och företag

Branschspecifika kunskapsallianser

  • Över 150 allianser med 2 000 yrkesutbildningsanordnare och företag

Dela denna sida