Erasmus+

Statistika

Osnovni podatki: Erasmus+ (2014–2020)

Celotni proračun

14,7 milijarde evrov

V okviru proračuna za zunanje delovanje EU so financiranju dejavnosti, povezanih s tretjimi državami (partnerskimi državami), namenili še dodatna sredstva v višini 1,68 milijarde evrov.

Možnosti za mobilnost – skupaj

Več kot 4 milijone ljudi

Visokošolsko izobraževanje

Približno 2 milijona študentov

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Približno 650 000 dijakov

Osebje

Približno 800 000 predavateljev, učiteljev, vodij usposabljanja, zaposlenih v izobraževanju in mladinskih delavcev

Prostovoljsko delo in mladinske izmenjave

Več kot 500 000 mladih

Jamstvena shema za posojila za magistrski študij

Približno 200 000 študentov

Spoločné magisterské štúdium

Viac ako 25 000 študentov

Strateška partnerstva

Približno 25 000 partnerstev, ki združujejo: 125 000 šol, ustanov poklicnega in strokovnega izobraževanja, visokošolskih ustanov, ustanov za izobraževanje odraslih, mladinskih organizacij in podjetij

Koalicije znanja

Več kot 150 koalicij, v katerih sodeluje 1 500 visokošolskih ustanov in podjetij

Koalicije sektorskih spretnosti

Več kot 150 koalicij, v katerih sodeluje 2 000 izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja ter podjetij

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.