Erasmus+

Štatistiky

Kľúčové údaje: Erasmus+ (2014–2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

Z rozpočtu EÚ na vonkajšiu činnosť sa vyčlenilo dodatočných 1,68 miliardy EUR na financovanie činností v spolupráci s tretími krajinami (partnerské krajiny).

Celkové možnosti mobility

Viac než 4 milióny ľudí

Vysokoškolské vzdelávanie

Približne 2 milióny študentov

Odborné vzdelávanie a príprava

Približne 650 000 študentov

Mobilita zamestnancov

Približne 800 000 prednášajúcich, učiteľov, školiteľov, pedagogických zamestnancov a pracovníkov s mládežou

Programy dobrovoľníckej činnosti a výmeny mládeže

Viac ako 500 000 mladých ľudí

Systém úverových záruk na magisterské štúdium

Približne 200 000 študentov

Spoločné magisterské štúdium

Viac ako 25 000 študentov

Strategické partnerstvá

Približne 25 000 partnerstiev spájajúcich 125 000 škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládežníckych organizácií a podnikov

Znalostné aliancie

Viac než 150 aliancií vytvorených 1 500 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

Aliancie pre sektorové zručnosti

Viac než 150 aliancií vytvorených 2 000 inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy a podnikmi

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.