Erasmus+

Statistici

Cifre semnificative: Erasmus+ (2014–2020)

Buget total

14,7 miliarde EUR

+ 1,68 miliarde EUR pentru finanțarea acțiunilor cu țări terțe (țări partenere), sumă alocată din bugetul UE consacrat acțiunii externe.

Posibilități globale de mobilitate

Peste 4 milioane de persoane

Învățământ superior

Aproximativ 2 milioane de studenți

Educație și formare profesională

Aproximativ 650 000 de elevi

Mobilitatea personalului

Aproximativ 800 000 de conferențiari, profesori, formatori, membri ai personalului educațional și lucrători de tineret

Voluntariat și schimburi de tineret

Peste 500 000 de tineri

Sistemul de garantare a împrumuturilor pentru masterat

Aproximativ 200 000 de studenți

Programe de masterat comun

Peste 25 000 de studenți

Parteneriate strategice

Aproximativ 25 000 de parteneriate reunind 125 000 de școli, instituții de educație și formare profesională, instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, organizații de tineret și întreprinderi

Alianțe ale cunoașterii

Peste 150 de alianțe instituite de 1 500 de instituții de învățământ superior și întreprinderi

Alianțe ale competențelor sectoriale

Peste 150 de alianțe instituite de 2 000 de întreprinderi și furnizori de educație și formare profesională

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.