Erasmus+

Statistieken

Belangrijkste cijfers: Erasmus+ (2014–2020)

Totale begroting

14,7 miljard euro

Daarnaast is er 1,68 miljard euro beschikbaar voor activiteiten met landen buiten de EU (partnerlanden) uit de EU-begroting voor extern optreden

Mobiliteit in het algemeen

Meer dan 4 miljoen mensen

Hoger onderwijs

Ongeveer 2 miljoen studenten

Studenten aan beroepsopleidingen

Ongeveer 650.000 studenten

Mobiliteit van personeel

Ongeveer 800.000 docenten, leraren, opleiders, onderwijspersoneel en jongerenwerkers

Uitwisselingen voor vrijwilligers en jongeren

Ruim 500.000 jongeren

Garantieregeling voor leningen voor jongeren met een masterdiploma

Ongeveer 200.000 studenten

Gezamenlijke masteropleidingen

Ruim 25.000 studenten

Strategische partnerschappen

Ongeveer 25.000 partnerschappen waaraan 125.000 scholen, beroepsopleidingen, instellingen uit het hoger en volwassenenonderwijs, jeugdorganisaties en ondernemingen deelnemen

Kennisallianties

Meer dan 150 allianties die zijn opgezet door 1500 ondernemingen en instellingen uit het hoger onderwijs

Bedrijfstakspecifieke allianties

Meer dan 150 allianties die zijn opgezet door 2000 ondernemingen en (beroeps)opleidingen

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.