Erasmus+

Statistika

Galvenie fakti: “Erasmus+” (2014–2020)

Kopējais budžets

14,7 miljardi eiro

No ES ārējās darbības budžeta ir atvēlēti vēl 1,68 miljardi eiro, lai finansētu darbības ar trešām valstīm (partnervalstīm).

Vispārējās mobilitātes iespējas

Vairāk nekā 4 miljoni cilvēku

Augstākā izglītība

Apmēram 2 miljoni studentu

Profesionālā izglītība un apmācība

Apmēram 650 000 studentu

Personāla mobilitāte

Apmēram 800 000 lektoru, skolotāju, pasniedzēju, izglītības darbinieku un jaunatnes darbinieku

Brīvprātīgā darba un jauniešu apmaiņas shēmas

Vairāk nekā 500 000 jauniešu

Maģistrantūras studiju kredīta garantijas shēma

Apmēram 200 000 studentu

Kopīgās maģistrantūras programmas

Vairāk nekā 25 000 studentu

Stratēģiskās partnerības

Apmēram 25 000 partnerības, kas apvieno 125 000 skolas, profesionālās izglītības un apmācības iestādes, augstākās un pieaugušo izglītības iestādes, jaunatnes organizācijas un uzņēmumus

Zināšanu apvienības

Vairāk nekā 150 apvienības, ko izveidojušas 1500 augstākās izglītības iestādes un uzņēmumi

Nozaru prasmju apvienības

Vairāk nekā 150 apvienības, ko izveidojušas 2000 profesionālās izglītības un apmācības iestādes un uzņēmumi

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.