Erasmus+

Statisztikák

Főbb számadatok: Erasmus+ (2014–2020)

Összköltségvetés

14,7 milliárd euró

Ezenfelül 1,68 milliárd euró szolgálja a harmadik országokkal (az ún. partnerországokkal) megvalósítandó törekvések finanszírozását az EU külső tevékenységekre fordítható költségvetéséből.

Összes mobilitási lehetőség

Több mint 4 millió polgár

Felsőoktatás

Kb. 2 millió hallgató

Szakképzésben részesülő diákok

Kb. 650 000 diák

Szakemberek mobilitása

Kb. 800 000 előadó, tanár, oktató, egyéb oktatásügyi szakember, ifjúságsegítő

Önkéntességi programok és ifjúsági csereprogramok

Több mint 500 000 fiatal

Diákhitelgarancia-rendszer (mesterképzés)

Kb. 200 000 diák

Közös mesterképzés

Több mint 25 000 diák

Stratégiai partnerségek

Mintegy 25 000 partnerség, melyek 125 000 iskolát, szakképzési intézményt, felsőoktatási és felnőttoktatási intézményt, ifjúsági szervezetet és vállalkozást kapcsolnak össze

Tudásfejlesztési szövetségek

1500 felsőoktatási intézmény és vállalkozás által létrehozott, több mint 150 szövetség

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

2000 szakképzés-szolgáltató intézmény és vállalkozás által létrehozott, több mint 150 szövetség

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.