Erasmus+

Staitisticí

Príomhfhigiúirí: Erasmus+ (2014-2020)

 

 

Buiséad iomlán

€14.7 billiún

Ina theannta sin, tá € 1.68 billiún curtha ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí maoinithe le tríú tíortha (tíortha comhpháirtíochta) trí bhuiséad gníomhartha seachtrach an Aontais Eorpaigh.

Deiseanna soghluaisteachta

Níos mó ná 4 mhilliún duine

Ardoideachas

Thart ar 2 mhilliún mac léinn

Mic léinn gairmoideachais agus gairmoiliúna

Thart ar 650,000 mac léinn

Soghluaisteacht foirne

Thart ar 800,000 léachtóir, múinteoir, oiliúnóir, ball foirne oideachais agus oibrí don óige

Scéimeanna malartaithe deonacha agus do dhaoine óga

Breis agus 500,000 duine óg

Scéim ráthaíochta iasachta le haghaidh Máistreachta

Thart ar 200,000 mac léinn

Máistreachtaí Comhpháirteacha

Breis agus 25,000 mac léinn

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha

Thart ar 25,000 comhpháirtíocht a nascann
125 000 scoil, institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna, institiúid ardoideachais agus oideachais aosach, eagraíocht agus fiontar óige

Comhaontais Eolais

Breis is 150 comhaontas a bhunaigh 1500 institiúid agus fiontar ardoideachais

Comhaontais Scileanna Earnála

Breis is 150 comhaontas a bhunaigh 2000 soláthraí agus fiontar gairmoideachais agus gairmoiliúna

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.