Erasmus+

Statistika

Erasmus+ (2014–2020) arvudes

Üldeelarve

14,7 miljardit eurot

Lisaks sellele on ELi välistegevuse eelarvest eraldatud 1,68 miljardit eurot kolmandate riikidega (partnerriigid) seotud tegevuse rahastamiseks.

Üldised liikuvusvõimalused

Rohkem kui 4 miljonit inimest

Kõrgharidus

Ligikaudu 2 miljonit üliõpilast

Kutseharidus ja -koolitus

Ligikaudu 650 000 üliõpilast

Haridustöötajate liikuvus

800 000 õppejõudu, õpetajat, koolitajat ning haridus- ja noorsootöötajat

Vabatahtlik tegevus ja noortevahetus

Rohkem kui 500 000 noort

Magistriõppe laenutagamisrahastu

Ligikaudu 200 000 üliõpilast

Ühised magistriõppekavad

Rohkem kui 25 000 üliõpilast

Strateegilised partnerlused

Ligikaudu 25 000 partnerlusprogrammi, mis ühendavad 125 000 kooli, kutseharidus- ja -koolitusasutust, kõrgkooli ja täiskasvanuõppeasutust, noorteühendust ning ettevõtet

Teadmusühendused

Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 1500 kõrgkooli ja ettevõtet

Valdkondlike oskuste ühendused

Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 2000 kutsehariduse ja -koolituse pakkujat ning ettevõtet

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.