Erasmus+

Statistik

Nøgletal: Erasmus+ (2014–2020)

Samlet budget

14,7 milliarder euro

Derudover er 1,68 milliarder euro blevet stillet til rådighed via EU's budget for eksterne foranstaltninger til finansiering af aktiviteter, der involverer partnerlande.

Alle mobilitetsaktiviteter

Over 4 millioner mennesker

Videregående uddannelse

Omkring 2 millioner studerende

Elever på erhvervsfaglige uddannelser

Omkring 650 000 elever

Personalemobilitet

Omkring 800 000 undervisere, lærere og ungdomsarbejdere

Frivilligt arbejde og ungdomsudveksling

Over 500 000 unge

Lånegarantiordning for kandidatstuderende

Omkring 200 000 studerende

Fælles kandidatuddannelser

Over 25 000 studerende

Strategiske partnerskaber

Omkring 25 000 partnerskaber, der forbinder 125 000 skoler, institutioner for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse, ungdomsorganisationer og virksomheder

Videnalliancer

Over 150 oprettet af 1 500 højere læreanstalter og virksomheder

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Over 150 oprettet af 2 000 erhvervsuddannelsesinstitutioner og virksomheder

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.