Erasmus+

Statistiky

Základní údaje: Program Erasmus+ (2014–2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

kromě toho byla z rozpočtu EU na vnější činnost uvolněna částka 1,68 miliardy eur na financování akcí se zeměmi mimo EU (partnerské země).

Celkový počet příležitostí pro mobilitu

Více než 4 miliony osob

Vysokoškolské vzdělávání

Kolem 2 milionů studentů

Odborné vzdělávání a příprava

Kolem 650 000 studentů

Mobilita pracovníků

Přibližně 800 000 pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží

Dobrovolnická činnost a programy výměny mládeže

Više od 500 000 mladih.

Program záruk za půjčky na magisterské studium

Kolem 200 000 studentů

Společné magisterské programy

Více než 25 000 studentů

Strategická partnerství

Přibližně 25 000 partnerství propojujících 125 000 škol, včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků

Znalostní aliance

Více než 150 aliancí zřízených 1 500 vysokoškolskými institucemi a podniky.

Aliance odvětvových dovedností

Více než 150 aliancí zřízených 2 000 poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.