Erasmus+

Статистика

Основни данни: „Еразъм+“ (2014—2020 г.)

Общ бюджет

14,7 млрд. евро

В допълнение чрез бюджета на ЕС за външни действия са отпуснати 1,68 млрд. евро за финансиране на действия с трети държави (държави партньори).

Общо възможности за мобилност

Над 4 милиона души

Висше образование

Около 2 милиона студенти

Професионално образование и обучение

Около 650 000 студенти

Мобилност на персонал

Около 800 000 лектори, преподаватели, инструктори, служители в сферата на образованието и младежки работници.

Схеми за доброволчество и младежки обмен

Над 500 000 младежи

Схема за гарантиране на заеми за магистърски програми

Около 200 000 студенти

Съвместни магистърски степени

Над 25 000 студенти

Стратегически партньорства

Около 25 000 партньорства, свързващи
125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия

Алианси на познанията

Над 150 алианса, създадени от 1500 висши учебни заведения и предприятия

Секторни алианси на уменията

Над 150 алианса, създадени от 2000 институции в областта на професионалното образование и обучение и предприятия

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.