Political prioritiesVice-President

Acțiuni

Mobilizarea resurselor financiare

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

FEIS stă la baza Planului de investiții pentru Europa. Acesta își propune să corecteze disfuncționalitățile actuale ale pieței prin eliminarea lacunelor și mobilizarea investițiilor private. El va sprijini investiții strategice în domenii-cheie, cum ar fi infrastructura, educația, cercetarea și inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici.

Regulamentul privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

Acest regulament instituie cadrul juridic și stabilește alocările bugetare pentru primii doi piloni ai Planului de investiții: mobilizarea resurselor financiare și finanțarea investițiilor.

Intrați în programul InvestEU!

Sprijinirea investițiilor în economia reală

Au apărut noi oportunități pentru:

  • investitorii instituționali din interiorul și din afara UE – acces la proiecte viabile în sectoare și țări diferite sau la platforme de investiții tematice ori geografice
  • promotorii de proiecte – acces mai facil la finanțare de risc, pentru a contribui la finanțarea proiectelor inovatoare și de infrastructură de importanță europeană, în anumite sectoare-cheie
  • întreprinderile mici și mijlocii – acces mai facil la finanțare pentru întreprinderile inovatoare cu mai puțin de 3 000 de angajați.

Pentru a valorifica la maximum oportunitățile oferite de FEIS, potențialii beneficiari pot utiliza:

Crearea unui mediu propice investițiilor

Pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și condițiile de finanțare, Planul de investiții va include măsuri pentru realizarea pieței unice digitale, a uniunii energetice și a uniunii piețelor de capital.

În plus, Comisia a venit în sprijinul statelor membre identificând principalele obstacolele cu care se confruntă mediul de investiții la nivel național.

Context

Din cauza crizei economice și financiare mondiale, nivelul investițiilor a scăzut în UE. Sunt necesare eforturi colective și coordonate la nivel european pentru a inversa această tendință descendentă și a relansa economia în toate statele membre.

Sunt disponibile fonduri suficiente, însă acestea trebuie să fie mobilizate peste tot în UE pentru a stimula investițiile. Nu există un răspuns unic și simplu, nici un buton pe care putem apăsa pentru a relansa creșterea economică. Nu există o soluție universală.

Obiective

  • Inversarea tendințelor de scădere a volumului investițiilor, pentru a stimula crearea de locuri de muncă și redresarea economică fără a mări datoria publică și fără a genera presiuni asupra bugetelor naționale.

  • Sprijinirea acelor investiții care răspund nevoilor pe termen lung ale economiei și care sporesc competitivitatea.

  • Sprijinirea acelor investiții care ameliorează capacitatea de producție și infrastructura Europei, cu un accent special pe construirea unei piețe unice mai interconectate.

Informații suplimentare despre investiții și finanțare în Europa

Ce urmează

2016
  • Vor fi analizate progresele, inclusiv la nivel de șefi de stat și de guvern.
  • Vor fi examinate noi opțiuni, ca pas pregătitor pentru evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual.