Political prioritiesVice-President

Mjere

Mobilizacija financijskih sredstava

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Pokreće Plan ulaganja za Europu. EFSU-om se nastoji premostiti trenutačne prepreke na tržištu uklanjanjem tržišnih nejednakosti i poticanjem privatnih ulaganja. Njime će se podupirati strateška ulaganja u ključnim područjima poput infrastrukture, obrazovanja, istraživanja, inovacija i rizičnog financiranja za mala poduzeća.

Uredba o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU)

Tom se uredbom uspostavlja pravni okvir i osiguravaju proračunska sredstva za prva dva dijela Plana ulaganja, mobilizaciju financijskih sredstava i financiranje ulaganja.

Pridružite se programu InvestEU

Podupiranje ulaganja u realno gospodarstvo

Nove su mogućnosti dostupne:

  • institucijskim ulagačima u EU-u i šire – pristup održivim projektima u različitim sektorima i zemljama ili putem platformi za ulaganja osmišljenih prema tematskim ili zemljopisnim kriterijima;
  • promotorima projekata – lakši pristup rizičnom financiranju kako bi se olakšalo financiranje infrastrukture i inovacijskih projekata europskog značaja u ključnim sektorima;
  • malim i srednjim poduzećima – bolji pristup financiranju za inovativna poduzeća s manje od 3000 zaposlenika.

Kako bi najbolje iskoristili prilike koje pruža Europski fond za strateška ulaganja, potencijalni korisnici imaju na raspolaganju sljedeće alate:

Stvaranje okruženja pogodnog za ulaganja.

Kako bi se poboljšali poslovno okruženje i uvjeti financiranja, Planom ulaganja obuhvaća se napredak prema jedinstvenom digitalnom tržištu, energetskoj unij i uniji tržišta kapitala.

Kako bi pomogla državama članicama, Komisija je izradila popis glavnih izazova za ulagačko okruženje na nacionalnoj razini.

Kontekst

Od početka svjetske gospodarske i financijske krize EU bilježi niske razine ulaganja. Potrebni su zajednički i usklađeni napori na europskoj razini kako bi se taj negativni trend promijenio i kako bi Europa počela bilježiti stabilan gospodarski oporavak.

Dostupne su odgovarajuće razine sredstava te se one trebaju mobilizirati unutar EU-a kao potpora ulaganjima. Ne postoji jedno jednostavno rješenje, ni jedan čudotvoran način za poticanje rasta niti rješenje koje se može primijeniti na sve.

Ciljevi

  • obrnuti trendove pada ulaganja za poticanje otvaranja radnih mjesta i gospodarskog oporavka bez dodatnog povećanja javnog duga ili opterećenja nacionalnih proračuna;

  • poticati ulaganja kojima se zadovoljavaju dugoročne potrebe gospodarstva i povećava konkurentnost;

  • poticati ulaganja kojima se pomaže ojačati europske proizvodne kapacitete i infrastrukturu, s posebnim naglaskom na stvaranje povezanijeg jedinstvenog tržišta.

Više o ulaganju i financiranju u Europi

What's next?

2016
  • Napredak će se pratiti, među ostalim, na razini šefova država i vlada.
  • Mogu se razmatrati daljnje mogućnosti prije revizije višegodišnjeg financijskog okvira na sredini razdoblja.