Projektsamordnare: registrera ditt projekt

Projektformulär

Du kan redan nu registrera ditt projekt genom att ladda ner och fylla i EIPP:s projektformulärProjektformulär.

Du kan skicka in formuläret på vilket som helst av EU:s officiella språk. EU-kommissionen kommer att översätta det till engelska utan kostnad och publicera det, men enbart i informationssyfte. Det formulär med projektbeskrivningen som ligger på EIPP räknas som originalet och det är uppgifterna där som gäller.

Projektet kommer att publiceras efter att kommissionen har kontrollerat att det uppfyller villkoren.

Privata projektsamordnare måste betala en handläggningsavgift när deras projektformulär har bedömts som fullständiga och kan börja handläggas. Under inledningsfasen är avgiften 100 euro. Därefter höjs den till högst 250 euro. Offentliga projektsamordnare betalar ingen avgift.

Portalen är bara ett hjälpmedel: finansiering kan inte garanteras och registrering av ett projekt på portalen medför inga rättsliga skyldigheter för den som registrerar projektet.

Om du skickar in ditt projekt till EIPP kan potentiella investerare i hela världen se det. Att skicka in ett projekt till EIPP är dock inte samma sak som att söka finansiering från Efsi eller andra EU- och EIB-instrument. Om du vill söka Efsi-finansiering för ditt projekt via EIB, kan du läsa mer på www.eib.org/efsi.

Vilka projekt får registreras?

För att få publiceras på portalen måste ditt projekt

 • ha en totalkostnad på minst 10 miljoner euro
 • ingå i något av områdena med högt ekonomiskt mervärde (du kan välja högst två områden)
 • förväntas starta inom tre år
 • samordnas av ett offentligt eller privat organ som är baserat i ett EU-land
 • vara förenligt med all tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

Publiceringen av ett projekt kan nekas på rättsliga grunder, grunder som rör anseende eller andra grunder.

Vilka sektorer omfattas?

Kunskapsekonomin och den digitala ekonomin

 • Forskning, utveckling och innovation
 • IT-infrastruktur, inklusive bredband
 • Övriga digitala produkter, inklusive innehåll och tjänster

Energiunionen

 • Produktion av förnybar energi
 • Konventionell energiproduktion
 • Energieffektivitet
 • Elinfrastruktur
 • Gasinfrastruktur
 • Utvinning och raffinering av bränsle
 • FoU inom energi

Transporter

 • Transeuropeiska nät
 • Multimodala knutpunkter
 • Mobilitetsprojekt i städer
 • Ny teknik och miljövänliga transporter
 • Fordon och transportsystem

Social infrastruktur och annan infrastruktur

 • Humankapital och utbildning
 • Hälsa
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Turism
 • Social infrastruktur och den sociala och solidariska ekonomin

Resurser och miljö

 • Naturresurser
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling, skogsbruk och bioekonomi
 • Resurseffektivitet och miljöskydd, inklusive den blå ekonomin
 • Klimatförändring

Finansiering för småföretag och medelstora börsnoterade företag

Investerare: hitta ett projekt

Portalen är en informationsplattform för EU-projekt, där du kan hitta intressanta investeringsmöjligheter med hjälp av avancerade sök- och filtreringskriterier och automatiska meddelanden. De första projekten kommer att läggas ut de närmaste veckorna.

Om EIPP-portalen

Portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå är en helt ny webbportal som ska göra det lättare för offentliga och privata projektsamordnare i EU att nå ut till potentiella investerare i hela världen.

Portalen ingår i initiativet investeringsplanen för Europa, som ska främja investeringar och ekonomisk tillväxt och skapa fler jobb i EU. Den ska tillgodose investerarnas önskemål om att få information om fler finansieringsmöjligheter i EU genom en central plattform.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna sida omfattas av en ansvarsfriskrivning.