PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
Beslutningsprocessen
 
Sager, som Kommissionen har fremsendt til Rådet eller Europa-Parlamentet siden den / / hvor den ansvarlige er
Sager, hvor der er sket nyt siden den / / hvor den ansvarlige er
Europa-Parlamentets seneste arbejder
Rådets seneste arbejder
Rådets vedtagelser siden den / /
Igangværende forligsprocedurer
Forslag vedtaget af Rådet eller Rådet og Europa-Parlamentet siden den / /
Udtalelser vedtaget af Det EU:s Økonomiske og Sociale Udvalg siden den / /
Udtalelser vedtaget af Regionsudvalget siden den / /
Forslag under behandling, hvor den ansvarlige er
Forslag, som Kommissionen har trukket tilbage siden den / /
Result./side

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse