PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Vienkāršā meklēšana

   
Sērija Parādīt iespējamos tipus piem..: COM, COD, CNS
Gads piem. : 1999
Numurs piem..: 453
Meklēt pēc vārdiem priekšlikuma nosaukumā lv

Notikumi:
Institūciju darba posms
Starp  / / un / / piem.: 24/01/1999 un 26/01/1999

 

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums