PreLex domača stran  |  Iskanje > Enostavno > Napredno  |  Opis podatkovne baze  |  Udeleženci
Napredno iskanje

   
Serija Prikaz seznama možnih vrst npr.: COM, COD, CNS
Leto e.g.: 1999
Število e.g.: 453
Iskanje po besedah iz naslova predloga

Dogodki:
Dejavnosti institucij:
Med  / / in / / npr.: 24/01/1999 in 26/01/1999
IN ALI
Dogodki:
Dejavnosti institucij:
Med  / / in / / npr.: 24/01/1999 in 26/01/1999
AMPAK
Dogodki:
Dejavnosti institucij:
Med  / / in / / npr.: 24/01/1999 in 26/01/1999

Vrsta datoteke:

Veljavna zakonodaja Skupnosti Vrsta datoteke:    Leto    Število

Pravna podlaga: e.g.: ART 133 - REGLEMENT 384/96 - DIRECTIVE 93/77 - DECISION 309/2002

Področja delovanja: :
IN ALI
Področja delovanja:

Organ:
Naloga:
IN ALI
Organ:
Naloga:

Oseba: Prikaz seznama oseb
Vpišite ime ali začetek imena, nato *, ter s klikom na gumb izberite ustrezno ime.
Naloga:
IN ALI
Oseba: Prikaz seznama oseb
Vpišite ime ali začetek imena, nato *, ter s klikom na gumb izberite ustrezno ime.
Naloga:
Število zadetkov/stran

  Other search


Tekoči predlogi, za katere je odgovorna služba
Predlogi, ki jih je umaknila Komisija od / /

PreLex domača stran  |  Iskanje > Enostavno > Napredno  |  Opis podatkovne baze  |  Začetek Začetek