PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Aktéri
Rozšírené vyhľadávanie

   
Série Zobraziť zoznam možných typov napr.: COM, COD, CNS
Rok napr.: 1999
Číslo napr.: 453
Vyhľadávanie podľa slov v nadpisoch návrhov v

Udalosti:
Činnosť inštitúcií:
Medzi  / / a / / napr.: 24/01/1999 a 26/01/1999
A ALEBO
Udalosti:
Činnosť inštitúcií:
Medzi  / / a / / napr.: 24/01/1999 a 26/01/1999
OKREM
Udalosti:
Činnosť inštitúcií:
Medzi  / / a / / napr.: 24/01/1999 a 26/01/1999

Typ aktu:

Platná legislatíva Spoločenstva Typ aktu:    Rok    Číslo

Právny(e) základ(y) Napr: ART 133 - REGLEMENT 384/96 - DIRECTIVE 93/77 - DECISION 309/02

Oblasti: :
A ALEBO
Oblasti:

Orgán:
Funkcia:
A ALEBO
Orgán:
Funkcia:

Osoba: Zobraziť zoznam osôb
Zadajte meno, alebo len jeho začiatok ukončený * a kliknutím na tlačítko vyberte správne meno
Funkcia:
A ALEBO
Osoba: Zobraziť zoznam osôb
Zadajte meno, alebo len jeho začiatok ukončený * a kliknutím na tlačítko vyberte správne meno
Funkcia:
Počet výsledkov / strana

  Other search


Prerokúvané návrhy, za ktoré je zodpovedný útvar
Návrhy stiahnuté Komisiou od / /

PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Začiatok Začiatok