PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
Detali paieška

   
Serija Rodyti įmanomų tipų sąrašą pvz.: COM, COD, CNS
Metai ex. : 1999
Numeris ex.: 453
Ieškoti pasiūlymo pavadinimo žodžių

Veiksmai:
Institucijų veiksmai:
Tarp  / / ir / / pvz.: 24/01/1999 ir 26/01/1999
IR ARBA
Veiksmai:
Institucijų veiksmai:
Tarp  / / ir / / pvz.: 24/01/1999 ir 26/01/1999
IŠSKYRUS
Veiksmai:
Institucijų veiksmai:
Tarp  / / ir / / pvz.: 24/01/1999 ir 26/01/1999

Bylos tipas

Galiojantys Bendrijos teisės aktai Bylos tipas    Metai    Numeris

Teisinis pagrindas: Pvz.: 133 STR - REGLAMENTAS 384/96 - DIREKTYVA 93/77 - SPRENDIMAS 309/02

Veiklos sritys: :
IR ARBA
Veiklos sritys:

Grupė:
Vaidmuo:
IR ARBA
Grupė:
Vaidmuo:

Asmuo: Rodyti asmenų sąrašą
Renkantis reikiamą pavardę, įrašyti pavardę arba pavardės pradžią su ženklu * ir spustelti mygtuką
Vaidmuo:
IR ARBA
Asmuo: Rodyti asmenų sąrašą
Renkantis reikiamą pavardę, įrašyti pavardę arba pavardės pradžią su ženklu * ir spustelti mygtuką
Vaidmuo:
Rezultatų skaičius/psl.

  Other search


Svarstomi pasiūlymai, už kuriuos atsakinga tarnyba yra
Pasiūlymai, kuriuos Komisija atsiėmė nuo / /

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia