Leathanach Baile PreLex  |  Cuardaigh > Simplí > Ard...  |  Tuairisc ar an mbunachar sonraí  |  Rannpháirtithe
Ardchuardach

   
Sraith Taispeáin liosta de na saghsanna difriúla m.sh..: COM, COD, CNS
Bliain m.sh.: 1999
Uimhir m.sh.: 453
Cuardaigh na focail ó theideal an togra i

Imeachtaí:
Gníomhaíochtaí na n-institiúidí
Idir  / / agus / / m.sh.: 24/01/1999 agus an 26/01/1999
AGUS
Imeachtaí:
Gníomhaíochtaí na n-institiúidí
Idir  / / agus / / m.sh.: 24/01/1999 agus an 26/01/1999
SEACHAS
Imeachtaí:
Gníomhaíochtaí na n-institiúidí
Idir  / / agus / / m.sh.: 24/01/1999 agus an 26/01/1999

Saghas comhaid:

Reachtaíocht chomhphobail i bhfeidhm Saghas comhaid:    Bliain    Uimhir

Bunús dlí: m.sh.: AIRT 133 - RIALACHÁN 384/96 - TREOIR 93/77 - CINNEADH 309/2002

Réimsí gníomhaíochta: :
AGUS
Réimsí gníomhaíochta:

Comhlacht:
Ról:
AGUS
Comhlacht:
Ról:

Duine: Taispeáin liosta de dhaoine
Clóscríobh ainm nó an chéad chúpla litir in ainm áirithe agus ansin * agus cliceáil ar an gcnaipe chun an t-ainm ceart a roghnú
Ról:
AGUS
Duine: Taispeáin liosta de dhaoine
Clóscríobh ainm nó an chéad chúpla litir in ainm áirithe agus ansin * agus cliceáil ar an gcnaipe chun an t-ainm ceart a roghnú
Ról:
Méid torthaí/leathanach

  Cuardach eile


Tograí fós le glacadh atá faoi chúram ag
Tograí a tharraing an Coimisiún siar ón ... ar aghaidh / /

Leathanach Baile PreLex  |  Cuardaigh > Simplí > Ard...  |  Tuairisc ar an mbunachar sonraí  |  Tosú Tosú