PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
Avanceret søgning

   
Serie Vis liste over mulige typer f.eks.: COM, COD, CNS
År f.eks.: 1999
Nummer f.eks.: 453
Søg på ord i titel i forslaget

Etaper:
Institutionernes arbejde:
Mellem den  / / og den / / f.eks.: 24/01/1999 og den 26/01/1999
OG ELLER
Etaper:
Institutionernes arbejde:
Mellem den  / / og den / / f.eks.: 24/01/1999 og den 26/01/1999
IKKE
Etaper:
Institutionernes arbejde:
Mellem den  / / og den / / f.eks.: 24/01/1999 og den 26/01/1999

Sagstype:

Gældende EF-retsforskrifter Sagstype:    År    Nummer

Retsgrundlag: f.eks.: ART 133 - REGLEMENT 384/96 - DIRECTIVE 93/77 - DECISION 309/2002

Områder: :
OG ELLER
Områder:

Parter:
Funktion:
OG ELLER
Parter:
Funktion:

Personer: Vis liste over personer
Skriv et navn eller de første bogstaver i et navn efterfulgt af * og klik på knappen og vælg et navn derfra.
Funktion:
OG ELLER
Personer: Vis liste over personer
Skriv et navn eller de første bogstaver i et navn efterfulgt af * og klik på knappen og vælg et navn derfra.
Funktion:
Result./side

  Other search


Forslag under behandling, hvor den ansvarlige er
Forslag, som Kommissionen har trukket tilbage siden den / /

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse