PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
PENDING PROPOSALS ON 21/03/2002

Generalsekretariat
Juridisk Tjeneste
Presse- og Kommunikationstjenesten
GD Økonomiske,Finansielle Anl.
GD Erhvervspolitik
GD Konkurrence
GD Beskæftigelse,sociale anlig
GD Landbrug
GD Energi og Transport
GD Miljø
GD Forskning
GD Informationssamfundet
GD Fiskeri
GD Det indre marked
GD Regionalpolitik
GD Beskatning og Toldunionen
GD Uddannelse og kultur
GD Sundhed,Forbrugerbeskyt.
GD Retlige, Indre Anliggender
GD Eksterne forbindelser
GD Handel
GD Udvikling
Udvidelse
SCR
Statistiske Kontor
GD Personale og Administration
Generalinspek. Tjenestegrenene
GD Budgettet
GD Finanskontrol
OLAF
Fælles Tjeneste Tolkn.-Konfer.
Oversættelsestjenesten
Publikationskontoret
EUROPAID

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse