PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
 

Asiakirja KOM - Komissio. Vuosi 2009. Numero 0665.

1
COM (2009) 665 - COM (2009) 565
2
COM (2009) 559 - COM (2009) 496
3
COM (2009) 491 - COM (2009) 391
4
COM (2009) 384 - COM (2009) 293
5
COM (2009) 280 - COM (2009) 139
6
COM (2009) 136 - COM (2008) 887
7
COM (2008) 861 - COM (2008) 727
8
COM (2008) 700 - COM (2008) 543
9
COM (2008) 530-2 - COM (2008) 242
10
COM (2008) 229 - COM (2007) 793
11
COM (2007) 792 - COM (2007) 367
12
COM (2007) 350-2 - COM (2006) 602
13
COM (2006) 559-2 - COM (2005) 397
14
COM (2005) 369-2 - COM (2005) 190-10
15
COM (2005) 190-11 - COM (2003) 828
16
COM (2003) 827 - COM (1998) 344
17
COM (1998) 96 - SEC (2009) 1551
18
SEC (2009) 1550 - SEC (2009) 1518
19
SEC (2009) 1097 - SEC (2008) 1903
COM (2006) 559-2     2006/0176/NLE
241/362
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an additional Protocol to the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products - PECA -
COM (2006) 497     2006/0164/COD
242/362
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden Ö nimellissaaliiden Õ määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (Kodifioitu toisinto)
COM (2006) 486     2006/0165/CNS
243/362
Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/84/ETY muuttamisesta
COM (2006) 456     2006/0167/COD
244/362
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1233/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin ja neuvoston päätösten 2001/76/EY ja 2001/77/EY kumoamisesta
COM (2006) 399     2006/0135/CNS
245/362
Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisesta
COM (2006) 286     2006/0100/COD
246/362
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI geneettisesti muunnettujen mikro-organismien Ö suljetusta käytöstä Õ
COM (2006) 256     2006/0087/APP
247/362
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Romanian välisen sopimuksen tekemisestä Romanian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan
COM (2006) 255     2006/0095/APP
248/362
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä Bulgarian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan
COM (2006) 244     2006/0084/COD
249/362
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta
COM (2006) 232     2006/0086/COD
250/362
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ
COM (2006) 169-2     2006/0058/APP
251/362
NEUVOSTON JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä
COM (2006) 147-2     2006/0052/COD
252/362
Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EY:n GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen perusteella tekemien, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamista koskevien sopimusten täytäntöönpanosta
COM (2006) 145-2     2006/0048/APP
253/362
Ehdotus NEUVOSTON JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon Kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
COM (2006) 113-2     2006/0036/APP
254/362
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan, Euroopan yhteisön, Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Serbia ja Montenegron, Romanian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen tekemisestä
COM (2006) 79-2     2006/0025/COD
255/362
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimitusketjujen turvallisuuden parantamisesta
COM (2005) 661     2005/0254/COD
256/362
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä
COM (2005) 507     2005/0214/COD
257/362
Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta
COM (2005) 490     2005/0207/CNS
258/362
Ehdotus: NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS saatavuusperiaatteen mukaisesta tietojenvaihdosta
COM (2005) 468     2005/0198/APP
259/362
Ettepanek NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Euroopa Ühenduse nimel sõlmida Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Liidunõukogu vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni toetust majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks laienenud Euroopa Liidus, ja millega volitatakse teatavaid liikmesriike sõlmima Šveitsi Konföderatsiooniga eraldi lepinguid memorandumi rakendamise kohta
COM (2005) 397    
260/362
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) kaupasta ja yhteistyöstä tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen 66 artiklan täytäntöönpanoa koskevasta sekakomiteassa hyväksyttävästä yhteisön kannasta
1
COM (2009) 665 - COM (2009) 565
2
COM (2009) 559 - COM (2009) 496
3
COM (2009) 491 - COM (2009) 391
4
COM (2009) 384 - COM (2009) 293
5
COM (2009) 280 - COM (2009) 139
6
COM (2009) 136 - COM (2008) 887
7
COM (2008) 861 - COM (2008) 727
8
COM (2008) 700 - COM (2008) 543
9
COM (2008) 530-2 - COM (2008) 242
10
COM (2008) 229 - COM (2007) 793
11
COM (2007) 792 - COM (2007) 367
12
COM (2007) 350-2 - COM (2006) 602
13
COM (2006) 559-2 - COM (2005) 397
14
COM (2005) 369-2 - COM (2005) 190-10
15
COM (2005) 190-11 - COM (2003) 828
16
COM (2003) 827 - COM (1998) 344
17
COM (1998) 96 - SEC (2009) 1551
18
SEC (2009) 1550 - SEC (2009) 1518
19
SEC (2009) 1097 - SEC (2008) 1903

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning