PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
 

KOM-dokument. år 2009. Nummer 0050.

COM (2009) 50-1    
1/2
Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
COM (2009) 50-2     2009/0014/CNS
2/2
Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning