PreLex domača stran  |  Iskanje > Enostavno > Napredno  |  Opis podatkovne baze  |  Udeleženci
 

Dokument Komisije COM. Leto 2005. Število 0119.

COM (2005) 119-1     2005/0043/COD
1/2
Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 do 2013)
COM (2005) 119-2     2005/0044/CNS
2/2
Predlog SKLEP SVETA o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje (2007 do 2011)

PreLex domača stran  |  Iskanje > Enostavno > Napredno  |  Opis podatkovne baze  |  Začetek Začetek