PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Aktéri
 

Dokument Komisie - KOM. Rok 2007. Číslo 0422.

COM (2007) 422-1    
1/2
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz
COM (2007) 422-2     2007/0144/CNS
2/2
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz

PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Začiatok Začiatok