PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Aktéri
 

Dokument Komisie - KOM. Rok 2006. Číslo 0243.

COM (2006) 243-1    
1/3
SPRÁVA KOMISIE Európskemu parlamentu a Rade o implementácii a výsledkoch programu Pericles na ochranu eura proti falšovaniu
COM (2006) 243-2     2006/0078/CNS
2/3
Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“)
COM (2006) 243-3     2006/0079/CNS
3/3
Návrh ROZHODNUTIA RADY o zahrnutí nezúčastnených členských štátov do uplatňovania rozhodnutia 2006/849/ES, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“)

PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Začiatok Začiatok