PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Aktéri
 

Dokument Komisie - KOM. Rok 2006. Číslo 0145.

COM (2006) 145-1    
1/2
Návrh ROZHODNUTIE RADY A PREDSTAVITEĽOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÍ SA STRETLI V RÁMCI ZASADNUTIA RADY o podpísaní a dočasnom uplatňovaní euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na druhej strane
COM (2006) 145-2     2006/0048/APP
2/2
Návrh ROZHODNUTIE RADY A PREDSTAVITEĽOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÍ SA STRETLI V RÁMCI ZASADNUTIA RADY o podpísaní a dočasnom uplatňovaní euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na druhej strane

PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Začiatok Začiatok