PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Aktéri
 

Dokument Komisie - KOM. Rok 2005. Číslo 0351.

COM (2005) 351-1    
1/2
Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb
COM (2005) 351-2     2005/0140/APP
2/2
Návrh ROZHODNUTIA RADY o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Začiatok Začiatok