PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
 

Commissiedocument - COM. Jaar 2006. Nummer 0152.

COM (2006) 152-1     2006/0053/CNS
1/2
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot aanpassing van de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië ten aanzien van plattelandsontwikkeling
COM (2006) 152-2     2006/0054/CNS
2/2
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin