PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
 

Kommissionens dokument - KOM. År 2005. Nummer 0115.

COM (2005) 115-1    
1/2
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET: Fremme af sundhed, sikkerhed og tillid blandt borgerne: en strategi for sundhed og forbrugerbeskyttelse
COM (2005) 115-2     2005/0042/COD
2/2
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013)

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse