PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
 

Kommissionens dokument - KOM. År 2004. Nummer 0526.

COM (2003) 32-1     2003/0021/CNS
1/2
Forslag til RÅDETS DIREKTIV (Euratom) om fastsættelse af de grundlæggende forpligtelser og generelle principper vedrørende sikkerheden i nukleare anlæg
COM (2003) 32-2     2003/0022/CNS
2/2
Forslag til RÅDETS DIREKTIV (Euratom) om forvaltning af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse