PreLex - hlavní stránka  |  Hledání > Jednoduché > Rozšířené  |  Popis databáze  |  Zúčastněné orgány a instituce
 

Dokument Komise - KOM. Rok 2006. Číslo 0665.

COM (2009) 135     2009/0049/CNS
1/2
Návrh RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ RADY o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
COM (2006) 665     2006/0227/CNS
2/2
Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření rámcové dohody jménem Evropského společenství o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokolu o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k rámcové dohodě o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti

PreLex - hlavní stránka  |  Hledání > Jednoduché > Rozšířené  |  Popis databáze  |  Začátek Začátek