PreLex Начална страница  |  Търсене > Стандартно търсене > Разширено търсене  |  Описание на базата данни  |  Участници
 

Документ на Комисията - СОМ. Година 2008. Номер 0530.

COM (2008) 530-1     2008/0170/CNS
1/2
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания
COM (2008) 530-2     2008/0171/APP
2/2
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от Европейската общност на факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания

PreLex Начална страница  |  Търсене > Стандартно търсене > Разширено търсене  |  Описание на базата данни  |  Начало Начало