PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2004) 227 - 2 2004/0072/CNS
Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (Framlagda enligt artikel 27 i direktiv 92/12/EEG)

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
04-200405-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-2010
^
02-04-2004
^
03-2006
^
06-2007
^
10-2008
^
18-09-2010
  Åtgärd:

N.C.
  01-12-2009

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Tullunionen 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 93  
Förfarande:
Kommissionen : Samrådsförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till direktiv 
  02-04-2004 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Skriftligt förfarande
  Ansvarig GD Skatter och tullar
  Frivilligt samråd Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Adressat för rättsakt Rådet
  Obligatoriskt samråd Europaparlamentet
  Ansvarig Frits BOLKESTEIN
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2004/227/FINAL
Klicka här för att se dokumentet CS/2004/8241/   CS/2004/8241/
Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2004/452/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2004/122/   54
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2004/4/   1.3.45
C6/2004/39/  C6/2004/39/  
  Förfarande: Samrådsförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till direktiv
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 93  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52004PC0227
  02-04-2004 Översändande till rådet
  02-04-2004 Översändande till Europaparlamentet
  27-10-2004 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Förfarande: Majoritet
  Föredragande Clive WILKINSON
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2004/10/   1.3.29
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2005/120/   111
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52004AE1441
  08-06-2005 EP:s yttrande vid enda behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Övertagande László KOVÁCS
  Ansvarig László KOVÁCS
  Föredragande Dariusz ROSATI
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2005/6/   1.3.40
Rapport   A6/2005/138/
Rapport   TA/2005/226/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2006/124/   395
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52005AP0226
  08-06-2005 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag - enda behandling
  Beslut : Avslag
  01-12-2009 N.C.
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2009/665/FINAL
  Rättslig grund:  TFUE/art 113  
  18-09-2010 Tillbakadragande av kommissionen
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2010/252/   7

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning