PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2000) 412 2000/0177/CNS
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapspatent

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Ekonomiska och sociala kommittén
08-200009-200010-200011-200012-200001-200102-200103-200104-200105-200106-200107-200108-200109-200110-200111-200112-200101-200202-200203-200204-200205-200206-200207-200208-200209-200210-200211-200212-200201-200302-200303-200304-200305-200306-200307-200308-200309-200310-200311-200312-200301-200402-200403-200404-200405-200406-200407-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-201103-201104-201105-201106-201107-201108-201109-201110-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-2012
^
01-08-2000
^
02-2004
^
07-2006
^
11-2008
^
02-06-2012
  Åtgärd:

Diskussioner i rådet
  31-05-2001
Diskussioner i rådet
  27-09-2001
Diskussioner i rådet
  26-11-2001
Diskussioner i rådet
  20-12-2001
Rådets slutsatser
  21-05-2002
Diskussioner i rådet
  14-11-2002
Diskussioner i rådet
  26-11-2003
Diskussioner i rådet
  11-03-2004
Diskussioner i rådet
  18-05-2004
N.C.
  01-12-2009
Diskussioner i rådet
  04-12-2009

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Immaterialrätt 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 308  
Förfarande:
Kommissionen : Samrådsförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till förordning 
  01-08-2000 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Muntligt förfarande
  Ansvarig GD Inre marknaden
  Medverkande GD Budget; GD Energi och transport; GD Forskning; GD Handel; GD Hälsa och konsumentskydd; GD Informationssamhället; GD Konkurrens; GD Miljö; GD Näringsliv; GD Personal och administration; GD Rättsliga och inrikes frågor; GD Utbildning och kultur; GD Utvidgning; Generalsekretariatet
  Adressat för rättsakt Rådet
  Obligatoriskt samråd Europaparlamentet
  Frivilligt samråd Ekonomiska och sociala kommittén
  Ansvarig Frits BOLKESTEIN
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2000/337/   278
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2000/412/FINAL
C5/2000/461/  C5/2000/461/  
Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2000/714/
Klicka här för att se dokumentet CS/2000/10786/   CS/2000/10786/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2000/7/-8   1.3.24
  Förfarande: Samrådsförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till förordning
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 308  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52000PC0412
  01-08-2000 Översändande till rådet
  01-08-2000 Översändande till Europaparlamentet
  29-03-2001 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén
  Förfarande: Majoritet
  Föredragande John SIMPSON
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2001/155/   80
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2001/3/   1.3.47
Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   ESK/2001/411/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52001AE0411
  31-05-2001 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2001/205/
Klicka här för att se dokumentet CS/2001/9418/   CS/2001/9418/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2351
  ÄMNE INRE MARKNADEN, KONSUMENTFRÅGOR OCH TURISM
  27-09-2001 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2001/333/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2371
  ÄMNE INRE MARKNADEN, KONSUMENTFRÅGOR OCH TURISM
  26-11-2001 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2001/440/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2389
  ÄMNE INRE MARKNADEN, KONSUMENTFRÅGOR OCH TURISM
  20-12-2001 Diskussioner i rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2001/15451/   CS/2001/15451/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2001/489/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2403
  ÄMNE DEN INRE MARKNADEN
  10-04-2002 EP:s yttrande vid enda behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Övertagande Frits BOLKESTEIN
  Ansvarig Frits BOLKESTEIN
  Föredragande Ana PALACIO VALLELERSUNDI
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2002/4/   1.3.31
Rapport   A5/2002/59/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2003/127/   526
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52002AP0163
  Anmärkningar: Eventuell medling för EP
  10-04-2002 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag - enda behandling
  Beslut : Partiellt åtagande
  21-05-2002 Rådets slutsatser
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2002/130/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2426
  ÄMNE INRE MARKNADEN, KONSUMENTFRÅGOR OCH TURISM
  14-11-2002 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2002/344/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2462
  ÄMNE KONKURRENSKRAFT
  03-03-2003 Politisk överenskommelse i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2003/59/
Klicka här för att se dokumentet CS/2003/6962/   CS/2003/6962/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2490
  ÄMNE KONKURRENSKRAFT
  26-11-2003 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2003/337/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2547
  ÄMNE KONKURRENSKRAFT
  11-03-2004 Diskussioner i rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2004/7255/   CS/2004/7255/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2004/62/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2570
  ÄMNE KONKURRENSKRAFT
  18-05-2004 Diskussioner i rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2004/9586/   CS/2004/9586/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2004/140/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2583
  ÄMNE KONKURRENSKRAFT
  01-12-2009 N.C.
  Förfarande: Muntligt förfarande
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2009/665/FINAL
  Rättslig grund:  TFUE/art 118  
  04-12-2009 Diskussioner i rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2009/17038/   CS/2009/17038/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2009/365/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2982
  ÄMNE KONKURRENSKRAFT
  02-06-2012 Tillbakadragande av kommissionen
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2012/156/   10
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52012XC0602(03)

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning