Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (1997) 454
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Plan of action to increase the competitiveness of the European textile and clothing industry

Comisia Europeană
Parlamentul European
Consiliu
Comitet Economic şi Social
10-199711-199712-199701-199802-199803-199804-199805-199806-199807-1998
^
29-10-1997
^
01-1998
^
03-1998
^
04-1998
^
14-07-1998
  Evenimente:

Transmitere către PE
  30-10-1997
Rezoluţie PE
  14-07-1998
Domenii de activitate:
Politică industrială 
Temei juridic:
Proceduri:
Tip de fişier:
Comisie : Comunicare 
  29-10-1997 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură scrisă
  Destinatar Comitet Economic şi Social; Comitetul Regiunilor; Consiliu; Parlamentul European
  Responsabil primar DG03
  Asociat DG01; DG01A; DG01B; DG02; DG04; DG05; DG08; DG11; DG12; DG13; DG15; DG16; DG19; DG20; DG21; DG22; DG23; DG24; Secretariat General
  Responsabil Martin BANGEMANN
  Documente: Buletinul Uniunii Europene   Buletin/1997/10/   1.2.92
Document al Comisiei   COM/1997/454/FINAL
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/1997/11880/   CS/1997/11880/
C4/1997/626/  C4/1997/626/  
  Tip de fişier: Comunicare
  NUMĂR CELEX Document Celex   51997DC0454
  30-10-1997 Transmitere către Consiliu
  30-10-1997 Transmitere către PE
  29-04-1998 Aviz al CES din proprie iniţiativă
  Raportor Henri MALOSSE
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/1998/214/   95
Buletinul Uniunii Europene   Buletin/1998/4/   1.2.63
Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CES/1998/645/
  NUMĂR CELEX Document Celex   51998AC0645
  07-05-1998 Concluzii ale Consiliului
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/1998/129/
Buletinul Uniunii Europene   Buletin/1998/5/   1.2.85
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2091
  14-07-1998 Rezoluţie PE
  Raportor Sérgio RIBEIRO
  Documente: Buletinul Uniunii Europene   Buletin/1998/7/-8   1.3.112
Jurnalul Oficial   JO C/1998/292/   32
  NUMĂR CELEX Document Celex   51998IP0224

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început