Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2011) 681
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor

Comisia Europeană
Parlamentul European
Comitetul Economic şi Social European
Comitetul Regiunilor
10-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-201206-201207-201208-201209-201210-201211-201212-201201-201302-2013
^
25-10-2011
^
03-2012
^
06-2012
^
09-2012
^
06-02-2013
  Evenimente:

Transmitere către PE
  26-10-2011
Aviz CESE
  24-05-2012
Corrigendum
  07-11-2012
Rezoluţie PE
  06-02-2013
Domenii de activitate:
Temei juridic:
Proceduri:
Tip de fişier:
Comisie : Comunicare 
  25-10-2011 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură orală
  Responsabil primar DG Întreprinderi şi Industrie
  Coresponsabil DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Şanse Egale; DG Piaţa internă şi servicii
  Destinatar Banca Centrală Europeană; Comitetul Regiunilor; Comitetul economic şi social; Consiliu; Controlorul European pentru Protecţia Datelor; Parlamentul European
  Responsabil Antonio TAJANI
  Documente: Comunicat de presă al Comisiei Europene   IP/2011/1238/
Document al Comisiei   COM/2011/681/FINAL
Jurnalul Oficial   JO C/2012/37/   24
  Tip de fişier: Comunicare
  NUMĂR CELEX Document Celex   52011DC0681
  26-10-2011 Transmitere către Consiliu
  26-10-2011 Transmitere către PE
  24-05-2012 Aviz CESE
  Mod de decizie: Majoritate
  Raportor Madi SHARMA
  Documente: Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CESE/2012/1301/
Jurnalul Oficial   JO C/2012/229/   77
  NUMĂR CELEX Document Celex   52012AE1301
  19-07-2012 Aviz al Comitetului Regiunilor
  Mod de decizie: Unanimitate
  Raportor Satu TIETARI
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul Aviz Comitetul Regiunilor/2012/14/   Aviz Comitetul Regiunilor/2012/14/
Jurnalul Oficial   JO C/2012/277/   171
  NUMĂR CELEX Document Celex   52012AR1662
  07-11-2012 Corrigendum
  Documente: Document al Comisiei   COM/2011/681/FINAL/2
  06-02-2013 Rezoluţie PE
  Responsabil primar DG Întreprinderi şi Industrie
  Responsabil Antonio TAJANI
  Raportor Richard HOWITT
  Documente: Raport   TA/2013/50/P7

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început