Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2011) 637
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării

Comisia Europeană
Parlamentul European
Consiliu
Comitetul Economic şi Social European
Comitetul Regiunilor
10-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-201206-201207-201208-201209-201210-2012
^
13-10-2011
^
02-2012
^
04-2012
^
07-2012
^
23-10-2012
  Evenimente:

Transmitere către PE
  13-10-2011
Supliment
  13-10-2011
Supliment
  13-10-2011
Deliberări la Consiliu
  01-12-2011
Aviz CESE
  23-05-2012
Rezoluţie PE
  23-10-2012
Domenii de activitate:
Temei juridic:
Proceduri:
Tip de fişier:
Comisie : Comunicare 
  13-10-2011 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură scrisă
  Destinatar Comitetul Regiunilor; Comitetul economic şi social; Consiliu; Parlamentul European
  Coresponsabil
  Responsabil primar
  Responsabil Andris PIEBALGS
  Coresponsabil Catherine ASHTON
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2012/37/   23
Document al Comisiei   COM/2011/637/FINAL
  Tip de fişier: Comunicare
  NUMĂR CELEX Document Celex   52011DC0637
  13-10-2011 Transmitere către Consiliu
  13-10-2011 Transmitere către PE
  13-10-2011 Supliment
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul SEC/2011/1172/FINAL   SEC/2011/1172/FINAL
  NUMĂR CELEX Document Celex   52011SC1172
  13-10-2011 Supliment
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul SEC/2011/1173/FINAL   SEC/2011/1173/FINAL
  NUMĂR CELEX Document Celex   52011SC1173
  01-12-2011 Deliberări la Consiliu
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2011/471/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 3131
  SUBIECT OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ŞI CONSUMATORI
  16-02-2012 Aviz al Comitetului Regiunilor
  Mod de decizie: Unanimitate
  Raportor Jesús GAMALLO ALLER
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2012/113/   52
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul Aviz Comitetul Regiunilor/2011/364/   Aviz Comitetul Regiunilor/2011/364/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52011AR0364
  14-05-2012 Concluzii ale Consiliului
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2012/166/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 3166
  SUBIECT RELAŢII EXTERNE
  23-05-2012 Aviz CESE
  Mod de decizie: Majoritate
  Raportor An LE NOUAIL MARLIERE
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2012/229/   133
Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CESE/2012/1318/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52012AE1318
  23-10-2012 Rezoluţie PE
  Responsabil primar
  Responsabil Andris PIEBALGS
  Raportor Charles GOERENS
  Documente: Raport   TA/2012/386/P7
Jurnalul Oficial   JO C E/2014/68/   30
  NUMĂR CELEX Document Celex   52012IP0386

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început