Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2010) 265
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Analiză a opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluare a riscului de relocare a emisiilor de carbon

Comisia Europeană
Consiliu
05-201006-201007-201008-201009-201010-2010
^
26-05-2010
^
07-2010
^
08-2010
^
09-2010
^
14-10-2010
  Evenimente:

Supliment
  26-05-2010
Transmitere către PE
  28-05-2010
Domenii de activitate:
Temei juridic:
Proceduri:
Tip de fişier:
Comisie : Comunicare 
  26-05-2010 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură orală
  Destinatar Comitetul Regiunilor; Comitetul economic şi social; Consiliu; Parlamentul European
  Responsabil primar
  Responsabil CONNIE HEDEGAARD
  Documente: Comunicat de presă al Comisiei Europene   IP/2010/618/
Document al Comisiei   COM/2010/265/FINAL
Jurnalul Oficial   JO C/2011/121/   43
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2010/10230/   CS/2010/10230/
  Tip de fişier: Comunicare
  NUMĂR CELEX Document Celex   52010DC0265
  26-05-2010 Supliment
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul SEC/2010/650/   SEC/2010/650/
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2010/10230/ADD 1   CS/2010/10230/ADD 1
  NUMĂR CELEX Document Celex   52010SC0650
  28-05-2010 Transmitere către Consiliu
  28-05-2010 Transmitere către PE
  11-06-2010 Concluzii ale Consiliului
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2010/170/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 3021
  SUBIECT MEDIU
  14-10-2010 Concluzii ale Consiliului
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2010/276/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 3036
  SUBIECT MEDIU

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început