Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2010) 86
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Politica climatică internațională post-Copenhaga: acționând acum pentru a revigora măsurile luate pe plan mondial în domeniul schimbărilor climatice

Comisia Europeană
Comitetul Economic şi Social European
Comitetul Regiunilor
03-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-2010
^
09-03-2010
^
05-2010
^
07-2010
^
09-2010
^
01-12-2010
  Evenimente:

Supliment
  09-03-2010
Transmitere către PE
  11-03-2010
Aviz CESE
  21-10-2010
Domenii de activitate:
Temei juridic:
Proceduri:
Tip de fişier:
Comisie : Comunicare 
  09-03-2010 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură orală
  Destinatar Comitetul Regiunilor; Comitetul economic şi social; Consiliu; Parlamentul European
  Responsabil primar
  Coresponsabil José Manuel BARROSO
  Responsabil CONNIE HEDEGAARD
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2011/88/   26
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2010/7438/   CS/2010/7438/
Document al Comisiei   COM/2010/86/FINAL
Comunicat de presă al Comisiei Europene   IP/2010/255/
  Tip de fişier: Comunicare
  NUMĂR CELEX Document Celex   52010DC0086
  09-03-2010 Supliment
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2010/7438/ADD 1   CS/2010/7438/ADD 1
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul SEC/2010/261/   SEC/2010/261/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52010SC0261
  11-03-2010 Transmitere către Consiliu
  11-03-2010 Transmitere către PE
  21-10-2010 Aviz CESE
  Mod de decizie: Majoritate
  Raportor BUFFETTAUT
  Documente: Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CESE/2010/1372/
Jurnalul Oficial   JO C/2011/51/   69
  NUMĂR CELEX Document Celex   52010AE1372
  01-12-2010 Aviz al Comitetului Regiunilor
  Mod de decizie: Majoritate
  Raportor Nicola BEER
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul Aviz Comitetul Regiunilor/2010/245/   Aviz Comitetul Regiunilor/2010/245/
Jurnalul Oficial   JO C/2011/42/   12
  NUMĂR CELEX Document Celex   52010AR0245

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început