Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2009) 236 2009/0071/CNS
Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a modificărilor la anexa II și la anexa III la Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de nord-est (Convenția OSPAR) cu privire la captarea și stocarea dioxidului de carbon în formațiunile geologice

Comisia Europeană
Parlamentul European
Consiliu
05-200906-200907-200908-200909-200910-200911-2009
^
25-05-2009
^
07-2009
^
08-2009
^
10-2009
^
30-11-2009
  Evenimente:

Transmitere către PE
  26-05-2009
Aviz PE lectură unică
  24-11-2009

Activităţile instituţiilor:
OEIL

Domenii de activitate:
Temei juridic:
Comisie :  Traité/CE/art 175 par 1, art 300 par 2 al 1, par 3 al 1  
Proceduri:
Comisie : Procedură de consultare 
Consiliu : Procedură de consultare 
Tip de fişier:
Comisie : Propunere de decizie 
Consiliu : Decizie 
  25-05-2009 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură scrisă
  Destinatar act oficial Consiliu
  Responsabil primar DG Mediu
  Consultare obligatorie Parlamentul European
  Responsabil Stavros DIMAS
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2010/296/   8
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2009/10429/   CS/2009/10429/
Document al Comisiei   COM/2009/236/FINAL
  Proceduri: Procedură de consultare
  Tip de fişier: Propunere de decizie
  Temei juridic:  Traité/CE/art 175 par 1, art 300 par 2 al 1, par 3 al 1  
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009PC0236
  26-05-2009 Transmitere către Consiliu
  26-05-2009 Transmitere către PE
  24-11-2009 Aviz PE lectură unică
  Decizie : Aprobare cu modificări
  Raportor Anna ROSBACH
  Responsabil Stavros DIMAS
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C E/2010/285/   121
Raport   TA/2009/76/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009AP0076
  24-11-2009 Poziţie a Comisiei cu privire la modificările PE la lectura unică
  Decizie : Acord
  30-11-2009 Adoptare oficială de către Consiliu
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2009/348/
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2009/16599/   CS/2009/16599/
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2009/16223/   CS/2009/16223/
  Proceduri: Procedură de consultare
  Tip de fişier: Decizie
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "A" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2980
  SUBIECT OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ŞI CONSUMATORI

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început