Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2008) 873 2008/0253/COD
Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate (versiune codificată)

Comisia Europeană
Parlamentul European
12-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-201103-201104-201105-201106-201107-2011
^
19-12-2008
^
09-2009
^
04-2010
^
10-2010
^
30-07-2011
  Evenimente:

Transmitere către PE
  19-12-2008
Aviz PE lectură unică
  20-10-2009
N.C.
  01-12-2009

Activităţile instituţiilor:
OEIL

Domenii de activitate:
Temei juridic:
Comisie :  Traité/CE/art 37  
Proceduri:
Comisie : Procedură de consultare 
Tip de fişier:
Comisie : Propunere de directivă 
  19-12-2008 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură scrisă
  Destinatar act oficial Consiliu
  Responsabil primar Serviciu juridic
  Consultare obligatorie Parlamentul European
  Consultare facultativă Comitetul Regiunilor; Comitetul economic şi social
  Coresponsabil
  Coresponsabil Androula VASSILIOU
  Responsabil José Manuel BARROSO
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2009/5249/   CS/2009/5249/
Document al Comisiei   COM/2008/873/FINAL
  Proceduri: Procedură de consultare
  Tip de fişier: Propunere de directivă
  Temei juridic:  Traité/CE/art 37  
  NUMĂR CELEX Document Celex   52008PC0873
  19-12-2008 Transmitere către Consiliu
  19-12-2008 Transmitere către PE
  20-10-2009 Aviz PE lectură unică
  Decizie : Aprobare fără modificări
  Coresponsabil Androula VASSILIOU
  Raportor Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
  Responsabil José Manuel BARROSO
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C E/2010/265/   39
Raport   TA/2009/38/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009AP0038
  01-12-2009 N.C.
  Documente: Document al Comisiei   COM/2009/655/FINAL
  Proceduri: Procedură de codecizie
  Tip de fişier: Propunere de directivă
  Temei juridic:  TFUE/art 43 par 2  
  30-07-2011 Retragere de către Comisie
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2011/225/   7
  NUMĂR CELEX Document Celex   52011XC0730(02)

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început