Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Actori
Detaliu
Versiune imprimabilă
COM (2008) 663 2008/0256/COD
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman

Comisia Europeană
Parlamentul European
Consiliu
Comitetul Economic şi Social European
Comitetul Regiunilor
12-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-200908-200909-200910-200911-200912-200901-201002-201003-201004-201005-201006-201007-201008-201009-201010-201011-201012-201001-201102-201103-201104-201105-201106-201107-201108-201109-201110-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-201206-201207-201208-201209-201210-201211-201212-201201-201302-201303-201304-201305-201306-201307-201308-201309-201310-201311-201312-201301-201402-201403-201404-201405-2014
^
10-12-2008
^
07-2010
^
08-2011
^
10-2012
^
21-05-2014
  Evenimente:

Supliment
  10-12-2008
Supliment
  10-12-2008
Transmitere către PE
  17-12-2008
Deliberări la Consiliu
  09-06-2009
Aviz CESE
  10-06-2009
Deliberări la Consiliu
  01-12-2009
N.C.
  01-12-2009
Aviz PE prima lectură
  24-11-2010
Corrigendum
  14-10-2011
Aviz CESE
  22-02-2012
Aviz CESE
  28-03-2012

Activităţile instituţiilor:
OEIL

Domenii de activitate:
Temei juridic:
Comisie :  Traité/CE/art 95   ;  TFUE/114, 168 par 4 pt c  
Proceduri:
Comisie : Procedură de codecizie 
Tip de fişier:
Comisie : Propunere de directivă 
  10-12-2008 Adoptare de către Comisie
  Mod de decizie: Procedură orală
  Destinatar act oficial Consiliu; Parlamentul European
  Consultare facultativă Comitetul Regiunilor
  Responsabil primar DG Întreprinderi şi Industrie
  Consultare obligatorie Comitetul economic şi social
  Responsabil Günter VERHEUGEN
  Documente: Document al Comisiei   COM/2008/663/FINAL
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul CS/2008/17499/   CS/2008/17499/
  Proceduri: Procedură de codecizie
  Tip de fişier: Propunere de directivă
  Temei juridic:  Traité/CE/art 95   ;  TFUE/114, 168 par 4 pt c  
  NUMĂR CELEX Document Celex   52008PC0663
  10-12-2008 Supliment
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul SEC/2008/2667/   SEC/2008/2667/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52008SC2667
  10-12-2008 Supliment
  Documente: Faceţi clic aici pentru a vedea documentul SEC/2008/2668/   SEC/2008/2668/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52008SC2668
  17-12-2008 Transmitere către Consiliu
  17-12-2008 Transmitere către PE
  09-06-2009 Deliberări la Consiliu
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2009/124/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2947
  SUBIECT OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ŞI CONSUMATORI
  10-06-2009 Aviz CESE
  Raportor HEINISCH
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2009/306/   18
Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CESE/2009/1022/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009AE1022
  07-10-2009 Aviz al Comitetului Regiunilor
  Raportor Susanna HABY
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2010/79/   50
Faceţi clic aici pentru a vedea documentul Aviz Comitetul Regiunilor/2009/137/   Aviz Comitetul Regiunilor/2009/137/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52009AR0137
  01-12-2009 Deliberări la Consiliu
  Documente: Comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene   PRES/2009/348/
  ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI PUNCT "B" DE PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI
  SESIUNEA CONSILIULUI 2980
  SUBIECT OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ŞI CONSUMATORI
  01-12-2009 N.C.
  Documente: Document al Comisiei   COM/2009/665/FINAL
  24-11-2010 Aviz PE prima lectură
  Decizie : Aprobare cu modificări
  Preluare JOHN DALLI
  Responsabil JOHN DALLI
  Raportor Christofer FJELLNER
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C E/2012/99/   187
Raport   TA/2010/429/P7
  NUMĂR CELEX Document Celex   52010AP0429
  24-11-2010 Poziţie a Comisiei cu privire la modificările PE la prima lectură
  Decizie : Acord parţial
  11-10-2011 Adoptare a propunerii modificate
  Mod de decizie: Procedură scrisă
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2012/37/   15
Comunicat de presă al Comisiei Europene   IP/2011/1171/
Document al Comisiei   COM/2011/633/FINAL
  NUMĂR CELEX Document Celex   52011PC0633
  11-10-2011 Transmitere către Consiliu a propunerii modificate
  11-10-2011 Transmitere către PE a propunerii modificate
  14-10-2011 Corrigendum
  Documente: Document al Comisiei   COM/2011/633/FINAL/2
  10-02-2012 Adoptare a propunerii modificate
  Mod de decizie: Procedură scrisă
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2012/102/   27
Document al Comisiei   COM/2012/48/FINAL
  NUMĂR CELEX Document Celex   52012PC0048
  10-02-2012 Transmitere către Consiliu a propunerii modificate
  10-02-2012 Transmitere către PE a propunerii modificate
  22-02-2012 Aviz CESE
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2012/143/   147
Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CESE/2012/469/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52012AE0469
  28-03-2012 Aviz CESE
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2012/181/   199
Document al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene   CESE/2012/809/
  NUMĂR CELEX Document Celex   52012AE0809
  21-05-2014 Retragere de către Comisie
  Documente: Jurnalul Oficial   JO C/2014/153/   4
  NUMĂR CELEX Document Celex   52014XC0521(01)

Pagina de început PreLex  |  Căutare > Simplă > Avansat  |  Descrierea bazei de date  |  Început Început